ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  από τη σύσταση του μέχρι σήμερα.

197
 Είμαι στη διάθεση κάθε Διοικητικής Αρχής, κάθε Ελεγκτικής Αρχής και κάθε Εισαγγελικής Αρχής. 
Γράφει ο Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής 
Μαθηματικός
Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης
 
Αγαπητοί  Αναγνώστες
Από τη διαύγεια έχουμε τα παρακάτω Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΧΕΠ
ΕΤΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΣΟ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
1282 Α
ΑΔΑ
Ψ303Ω6Ζ-ΣΨΨ
2017
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ και ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
150.000
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΘ
1191  Α
ΑΔΑ
6ΥΕΨΩ6Ζ-13Ζ
2018
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ και ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
150.000
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΘ
ΣΥΝΟΛΟ
300.000
Δεν κάνω κανένα σχόλιο σήμερα.
Οι Δημότες γνωρίζουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται το υδατόρεμα  στο Μοναστηράκι.
Όλοι γνωρίζουμε ότι η αξιοποίηση του θα αλλάξει την εικόνα στο Μοναστηράκι.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν το λόγο.  
Στο Δήμαρχο κ Αποστολάκη  και στη Δημοτική Αρχή συνιστώ
ΣΕΜΝΑ , ΤΑΠΕΙΝΑ και  ΨΥΧΡΑΙΜΑ.
                                              Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Από τη Κυριακή  30-05-2021 θα αρχίσει η δημοσίευση συγκεντρωτικών δαπανών ανά τομέα. Τότε θα δείτε που πάνε τα χρήματα των φορολογούμενων.  Τα ποσά  στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πέρα από κάθε λογική και ανάγκη.  Και βεβαίως σε ορισμένες περιπτώσεις η συντεταγμένη πολιτεία θα αποφανθεί.