Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024

Το site www.palmospress.gr καθώς και η Έντυπη Εφημερίδα μας «Παλμός Αιτωλοακαρνανίας» είναι Μέσα Ενημέρωσης, τα οποία αποτελούν ένα δυναμικό χώρο συμμετοχής και επικοινωνίας ως έκφραση της κοινωνίας των πολιτών. Τα Μέσα μας είναι αδέσμευτα και ο κάθε ενεργός και υποψιασμένος πολίτης μπορεί να βρει βήμα έκφρασης τόσο των δικών του προβληματισμών όσο και γενικότερα της κοινωνίας μας. Η ενημέρωση εδώ είναι άμεση, πολύπλευρη, αντικειμενική και χωρίς αγκυλώσεις.