Ταυτότητα ιστοτόπου

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΒΕΡΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΦΜ: 023820140 – ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 28307312000
ΤΙΤΛΟΣ ιστοσελίδας: www.palmospress.gr
ΕΔΡΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παπαφώτη 5 , Αγρίνιο, ΤΚ 30131
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2641028760
E-MAIL: palmosetol@gmail.com
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Σβέρκας Θεόδωρος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Σβέρκας Θεόδωρος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ domain: Σβέρκας Θεόδωρος