«Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης» Εκδήλωση της Ο.Κ.Ε. στο Μεσολόγγι

127

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.),* διοργανώνει
Ημερίδα για το θεσμό της διαβούλευσης και τον «Ολοκληρωμένο Μηχανισμό
Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης».
Η υβριδική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021,
στο Μεσολόγγι (Αίθουσα Αμφιθεάτρου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας).
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος της
Ο.Κ.Ε. κ. Γιάννης Πάιδας.
Η εκδήλωση στοχεύει να αποτελέσει ένα βήμα προβληματισμού, αλλά και
διάχυσης γνώσης για τις τρέχουσες εξελίξεις στο θεσμό της διαβούλευσης
στη χώρα. Αποτελεί δε μια ευκαιρία περιφερειακής συνάντησης και
ενημέρωσης των εκπροσώπων των φορέων που συμμετέχουν στη διαβούλευση σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να συζητηθούν και να
αναδειχθούν θέματα ενίσχυσης του θεσμού της διαβούλευσης και περαιτέρω
ενδυνάμωσης της συνεισφοράς του στις διαδικασίες διαμόρφωσης των
πολιτικών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στη χώρα.

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:95c14afd-7627-4482-b49c-75c3cd2fb5a0