Κατασκευή δρόμων  και δικτύων ύδρευσης  αποχέτευσης στην επέκταση σχεδίου πόλεως

164
Άμεσα παραδίδεται και το δεύτερο τμήμα  του  σημαντικού έργου της κατασκευής δρόμων  και δικτύων ύδρευσης  – αποχέτευσης στην επέκταση σχεδίου πόλεως, συνολικού προϋπολογισμού  965.000,00 ευρώ.
Τις  εργασίες παρακολούθησε ο Δήμαρχος Αγρινίου  Γιώργος Παπαναστασίουο οποίος και αναφέρθηκε στη σημασία του έργου : «Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας με παρεμβάσεις στην επέκταση του σχεδίου πόλεως αναβαθμίζοντας την εικόνα της περιοχής. Είχαμε δεσμευτεί για την αποκατάσταση χρόνιων προβλημάτων και είμαστε ικανοποιημένοι για τη δημιουργία σύγχρονων και λειτουργικών υποδομών».
Το έργο περιλαμβάνει  ανακατασκευή χωμάτινων δρόμων  μεταξύ νεόδμητων κατοικιών οι  οποίοι παρουσίαζαν πολλαπλά προβλήματα.  Ύστερα από  προγραμματική σύμβαση με την ΔΕΥΑΑ,  έγιναν εργασίες διανοίξεων, εκσκαφών, κατασκευή επιχώματος, κατασκευή πεζοδρομίων, ρείθρων,  ασφαλτικά αλλά  και έργα  ηλεκτροφωτισμού. Οι οδοί  ανακατασκευάστηκαν ώστε να είναι προσβάσιμοι και ασφαλείς στους κατοίκους της περιοχής.