Ιστορική – Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδας: Επιστολή προς την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για παραμονή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο

267
Επιστολή προς την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, απέστειλε η Ιστορική – Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδας . Με την επιστολή αυτή, ζητά την παραμονή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο.
Αναλυτικά η επιστολή:
ΘΕΜΑ: Παραμονή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο
Με αφορμή δημοσιεύματα για ενδεχόμενη μεταφορά του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας από το Αγρίνιο στην Πάτρα, και ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα των φοιτητών που επιθυμούν την παραμονή του Τμήματος στο Αγρίνιο, η Ιστορική και Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ενεργούς φοιτητές του παραπάνω τμήματος, στην πόλη και στον νομό γενικότερα, εκφράζει την αντίθεσή της σε μια τέτοια ενέργεια που υπονομεύει για μια ακόμη φορά ένα από τα λιγοστά πανεπιστημιακά τμήματα που εδρεύουν στο Αγρίνιο.
Θεωρούμε ότι μια τέτοια απόφαση θα είναι βεβιασμένη χωρίς να λαμβάνει υπόψη καταρχήν την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή σωστής λειτουργίας του Τμήματος στο Αγρίνιο (αυτόνομο κτήριο, αίθουσες διδασκαλίας πλήρως εξοπλισμένες με νέες τεχνολογίες, διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό-μέλη ΔΕΠ), και κατά δεύτερον την επιθυμία μερίδας φοιτητών του Τμήματος, οι οποίοι είναι ήδη εγκατεστημένοι στο Αγρίνιο και επιθυμούν την παραμονή τους στην πόλη.
Εκτιμούμε ότι η συνέχιση λειτουργίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αγρίνιο μπορεί να συνδεθεί και να συμβάλει στην ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της ευρύτερης περιοχής μας σε συνεργασία μάλιστα με την τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων που εδρεύει στο Μεσολόγγι και τους δραστήριους πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους του νομού.
Πιστεύουμε ότι παράλληλα θα συμβάλει στην έρευνα και ανάπτυξη του τόπου μέσα από δράσεις που πολλαπλά θα ωφελήσουν την περιοχή.
Η Ιστορική και Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο συστρατεύεται με όλους εκείνους τους φορείς της πόλεως του Αγρινίου που επιθυμούν την παραμονή του Τμήματος στην πόλη με τη σταθερή άποψη του σημαντικού ρόλου των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στη διαδικασία της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. της Ι.Α.Ε.Δ.Σ.Ε. με έδρα το Αγρίνιο