Υπογράφηκε το έργο των Διαύλων από το Δήμαρχο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

950

  Υπογράφηκε σήμερα από το Δήμαρχο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκο Καραπάνο, το έργο της «Αντιπλημμυρικής Θωράκισης και Αποκατάστασης Βλαβών από τις Φυσικές Καταστροφές Οκτωβρίου 2016 στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου – Καθαρισμός, Διάνοιξη και Εκβάθυνση (Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών) Διαύλων Ανατολικής Κλείσοβας και Λιμένα Μεσολογγίου»συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση και αποκατάσταση των βλαβών που προέκυψαν από τις φυσικές καταστροφές του Οκτωβρίου 2016 στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.  Αυτό θα επιτευχθεί με καθαρισμό, διάνοιξη και εκβάθυνση (Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών) των διαύλων της ανατολικής Κλείσοβας και του διαύλου λιμένα Μεσολογγίου.

Λόγω της θέσεως των διαύλων υπάρχει συνεχής απόθεση ιζημάτων σε θέσεις σε όλο το μήκος του διαύλου λιμένα και πλήρης φραγή του στομίου του διαύλου της ανατολικής Κλείσοβας.

 Όσον αφορά τον δίαυλο του λιμένα θα γίνουν εργασίες εκσκαφών του πυθμένα για την αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών του.