Μια ακόμη φορά βρισκόμαστε μπροστά σε ένα Στημένο Πολιτικό Παιχνίδι. Ο σκοπός τους ολοφάνερος! Να Αρπάξουν και να Στείλουν στα αφεντικά τους, σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ό,τι βγάζουμε με τον ιδρώτα τους οι Έλληνες και ο τόπος μας. ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚΟΚΙΝΑΛ δεν διαφέρουν σε τίποτα. Αφού οι σκυλοκαβγάδες τους αηδίασαν τον κόσμο, τώρα παριστάνουν τις «Παναγίες». Απάτη και Τρόμος με τις θεωρίες «Επιλογής του Μικρότερου Κακού», της «Δήθεν Χαμένης Ψήφου», της «Απαραίτητης Αυτοδυναμίας», της «Ακυβερνησίας». Παλιά τους τέχνη κόσκινο. Τις καρέκλες… παραμάσχαλα και τις τσέπες γεμάτες.
Αγαπητοί φίλοι, μόνο η πραγματική Αριστερά μπορεί να αποκρούσει την Αντιλαϊκή Πολιτική και την Επιστροφή στον Κοινωνικό και Εργασιακό Μεσαίωνα. Θεωρώ καθήκον μου, Βαθιά Πολιτική Υποχρέωση και Ευθύνη να Αγωνιστώ, Μαζί με Όλους μας και αυτή τη δύσκολή στιγμή για την Πατρίδα μας. Αυτό έκανα μια ζωή. Αυτό επιλέγω και τώρα, μπροστά στο Κοινωνικά Αναγκαίο. Το Οφείλουμε στους Εαυτούς μας, στους Συναγωνιστές και στους Συμπατριώτες μας. Μας το ζητάνε τα Παιδιά και τα Εγγόνια μας. Το Χρειάζεται η Νεολαία της Πατρίδας μας. Το Χρωστώ στους Μαθητές και στους Αθλητές που Μαζί. Δουλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια.
Υ π ά ρ χ ε ι κ α ι Ά λ λ η Ε π ι λ ο γ ή
Δ Ε Ν Ε Ι Ν Α Ι Ο Λ Α Χ Α Μ Ε Ν Α
Μ η ν Υ π ο τ ι μ ά ς τ η Δ ύ ν α μ ή σ ο υ.
Μ Η Ν «Κ Α Ι Σ» Τ ΗΝ Α Ν Τ Ι Σ Τ Α Σ Η ΣΟ Υ
Μ η Φ ο β ά σ α ι τ ο Φ τ η ν ό και τ ο Σ κ ο τ ά δ ι
…Α Ν Α Ψ Ε  Ε Ν Α  Κ Ε Ρ Ι
Ξ α ν α ζ έ σ τ α ν ε  τ η ν  Ε λ π ί δ α
Μ α κ ρ ι ά  α π ό  τ α  Κ ό μ μα τ α  τ ο υ Φ α σι σ μ ο ύ
κ αι  τ η ς Α κ ρ ο δ ε ξι ά ς , Μι κ ρ ά κ α ι Μ ε γ ά λ α
Έ χ ει ς Φ Ω Ν Η. Έ χ ει ς Δ Υ Ν Α Μ Η
Θ Α Ρ Ρ Ε Τ Α – Δ Υ Ν Α Τ Α
Σ τ ή ρ ι ξ ε Μ-Λ ΚΚΕ
Ψ ή φ ι σ ε ΣΩΚΡΑΤΗ  ΜΙΧ. ΖΑΡΑΒΙΝΑ