Τη Δευτέρα η Ειδική και η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου

51
Τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Δήμου Αγρινίου οικονομικού έτους 2023.
(Σχετ.:
Η υπ’ αριθμ. 549/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Η υπ’ αριθμ. 7/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής.
Η υπ’ αριθμ. 2/2022 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
2.Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αγρινίου έτους 2023.
(Σχετ.:
Η υπ’ αριθμ. 549/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Η υπ’ αριθμ. 7/2022 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής.
Η υπ’ αριθμ. 2/2022 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

Tη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  • Έγκριση Μελέτης Ενεργειακής Αναβάθμισης του Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Αγρινίου και έγκριση Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας Ενεργειακής Αναβάθμισης Οδοφωτισμού μέσω Υλοποίησης της εν λόγω Δράσης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Γ.Σ. Ενεργειακής Κοινότητας Αγρινίου κ. Ζαρκαβέλης).
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2022.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 550/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).
  • Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
  • Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου (Κ.Ε.Δ.Α.).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α. κ. Παπαγεωργίου).
  • Καθιέρωση εξαιρέσεων από το καθορισμένο ωράριο υπαλλήλων του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζώης).
  • Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης για άμεσες βιοτικές ανάγκες και αντικατάσταση οικοσκευής από πλημμύρες στις 24/08/2022, 27/08/2022 και συμπληρωματικά στις 11/12/2021.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
  • Συμπληρωματική γνωμοδότηση επί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου, σχολικού έτους 2023 – 2024.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 13/2022 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Ζαρκαβέλης).
  • Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου της Κοινότητας Σπολάιτας του Δήμου Αγρινίου.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 6/2022 απόφαση Κοινότητας Σπολάιτας).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
  • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Σπολάιτας κ. Ιωάννα Σαγάνη – Φράγκου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
  • Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα επί ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαρνέζος).