Τετραετές Επαγγελματικό Πρόγραμμα στη Συστημική – Οικογενειακή Θεραπεία

459

Το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής (Κε.Συ.Θε.Σ.)

Οργανώνει

Τετραετές Επαγγελματικό Πρόγραμμα στη Συστημική – Οικογενειακή Θεραπεία στα Ιωάννινα, με διεθνή αναγνώριση και πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Οικογενειακής Θεραπείας (European family therapy associationEFTA)

  • Το μοναδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στη συστημική οικογενειακή θεραπεία στη ΒΔ Ελλάδα

Τα Σεμινάρια – μαθήματα περιλαμβάνουν : Θεωρητική διδασκαλία, Πρακτική άσκηση, Εποπτεία, Προσωπική ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: Επαγγελματίες και αποφοίτους σχολών ψυχικής υγείας, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, Φ.Π.Ψ και παρόμοιες ειδικότητες. Άλλους επαγγελματίες αποφοίτους ανθρωπιστικών σπουδών, που το αντικείμενο εργασίας τους απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες επικοινωνίας στην ανθρώπινη συμπεριφορά όπως: γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων κα

Διεύθυνση: Ελένης Ζωγράφου 1 & Δωδώνης 14, Ιωάννινα.

Τ: 2651070434, 2152151946

url:Kesythes.gr,

kesythes@gmail.com,

fb: www.facebook.com/kesythes/