Τα αποτελέσματα των εκλογών στο Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου

829

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Ψήφισαν: 179  Άκυρα: 12  Λευκά: 11

«Συμπόρευση, Αγώνας, Προοπτική»: 8 έδρες

 • Μπεσιίης Παναγιώτης
 • Παπαζήση Χάιδω
 • Καλαϊτζόπουλος Αποστόλης
 • Σκανδάλης Ευθύμιος
 • Ρήγας Κων/νος
 • Μοσχονά Αλεξάνδρα
 • Πιερράτος Χάρης
 • Βασιλείου Σωτήριος

«Αγωνιστική Συσπείρωση»:  1 έδρα

 • Καραλής Αθανάσιος

Για την Ελεγκτική Επιτροπή:

Ψήφισαν: 179 Άκυρα: 12 Λευκά: 11

«Συμπόρευση, Αγώνας, Προοπτική»: 3 έδρες

 • Αβακουμίδης Νικόλαος
 • Κουκουνάς Γεώργιος
 • Λανάρας Βασίλειος

«Αγωνιστική Συσπείρωση»:  0 έδρες

Για Αντιπροσώπους

στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλογών Βορειοδυτικής Ελλάδας & Νήσων

Ψήφισαν: 177  Άκυρα: 10  Λευκά: 11

«Συμπόρευση, Αγώνας, Προοπτική»: 8   Αντιπρόσωποι

 • Μπεσίνης Παναγιώτης
 • Παπαζήση Χάιδω
 • Καλαίτζόπουλος Αποστόλης
 • Σκανδάλης Ευθύμιος
 • Ρήγας Κων/Νος
 • Μοσχονά Αλεξάνδρα
 • Πιερράτος Χάρης
 • Παππά Αικατερίνη

«Αγωνιστική Συσπείρωση»: 1 Αντιπρόσωπος

 • Ποσοτίδης Εμμανουήλ

 Για το θερινό πενθήμερο: 

Ψήφισαν: 178    Άκυρα:  0  Λευκά:  0

 • Υπέρ της πρότασης για εφαρμογή πενθημέρου από 1 Ιουλίου έως 26 Αυγούστου: 158
 • Υπέρ της πρότασης για κατάργηση πενθημέρου: 20