Τα αποτελέσματα εκλογών στον Όμιλο “Κωσταντίνος Χατζόπουλος”

417
Στην τακτική Γενική Συνέλευση του Φιλολογικού και Λογοτεχνικού Ομίλου Αγρινίου «Κωσταντίνος Χατζόπουλος» που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο ESPERIA Αγρινίου, σήμερα Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 , έγινε Απολογισμός Πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από την Πρόεδρο Βασιλική Μαραγιάννη, Oικονομική Έκθεση από την υπεύθυνη Εξελεγκτικής Επιτροπής Φρόσω Βλασσοπούλου και εκλέχθηκε τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από Γρομητσάρη Χριστίνα(δικηγόρο), Σπυρέλη Χρυσούλα- Κομπορόζο Βασίλειο(εκπαιδευτικούς) για αρχαιρεσίες εκλογής νέου Δ.Σ και νέας Ε.Ε.
Εκλέχτηκαν, κατά σειρά ψήψων, για το Δ.Σ. οι εξής
1)ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 50
2)ΔΡΕΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 39
3)ΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33
4)ΖΑΜΠΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 29
5)ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 28
6)ΜΙΚΕΛΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 27
7)ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26
8)ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 19
9)ΣΩΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 16
———————————————————————————
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν:
1)ΤΣΑΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 37
2)ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΜΑΡΙΑ 33
3)ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 22
Το νέο Δ.Σ. θα συνεδριάσει σύντομα για να συγκροτηθεί σε σώμα και να σχεδιάσει την πολιτιστική του δράση στην τριετία 2019-22.