Τα 3 βήματα της διαμεσολάβησης στο περιβάλλον IDD

656
Αντιμέτωποι με υποχρεώσεις άμεσης προτεραιότητας τις οποίες δημιουργεί η IDD βρίσκονται οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Στο πλαίσιο αυτό οι επαγγελματίες πρέπει να σπεύσουν να τις ρυθμίσουν προκειμένου να ενταχθούν ομαλά στο νέο περιβάλλον λειτουργίας του επαγγέλματός τους. Τρεις είναι οι πρώτες βασικές κινήσεις που θεωρούνται επείγουσες και πρέπει όλοι να τις γνωρίζουν και να τις κάνουν.
Διευκρινίζοντας ότι η IDD ισχύει με την δημοσίευση του σχετικού νόμου που ψηφίστηκε στη Βουλή, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβούντες οφείλουν να «τρέξουν» τα εξής:
  1. Όποιος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων και ταυτόχρονα στο Μητρώο Μεσιτών Ασφαλίσεων θα πρέπει να απευθυνθεί στο οικείο Επιμελητήριο και να δηλώσει ποια ιδιότητα (μία εκ των δύο ) κρατά. Ακολούθως αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διεργασίες το Επιμελητήριο.
  2. Επιβάλλεται να επικαιροποιηθεί από τον κάθε επαγγελματία το Έντυπο Πληροφόρησης που σύμφωνα με την υφιστάμενη υποχρέωση δίδεται  στον πελάτη από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Το Έντυπο χρειάζεται να συμπεριλάβει και  τις αλλαγές που ορίζει η IDD σημαντικότερες εκ των οποίων: α) να αναγράφεται ότι οι διαμεσολαβούντες αμείβονται με προμήθεια η οποία συμπεριλαμβάνεται στο ασφάλιστρο β) οι πράκτορες να ενημερώνουν τους πελάτες για όσες και όλες τις εταιρείες που εκπροσωπούν.
  3. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που έχουν Δίκτυα από διαμεσολαβούντες θα δηλώσουν στις εταιρείες ποιοι διαμεσολαβούν για λογαριασμό τους καθώς η αίτηση ασφάλισης για όλους τους κλάδους που δίδεται στον υποψήφιο πελάτη θα πρέπει να αναγράφει τον διαμεσολαβητή που συμβάλλει με την ασφαλιστική εταιρεία καθώς και τον διαμεσολαβητή που συζητά και είναι «απέναντι» στον πελάτη.