Συντήρηση και Βελτίωση οδικού άξονα Πογωνιάς – Πλαγιάς

592

 

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετά και την εκδίκαση της προδικαστικής προσφυγής, ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης στο έργο «Συντήρηση και Βελτίωση οδικού άξονα Πογωνιάς – Πλαγιάς» προϋπολογισμού 6.320.000,00 ευρώ, ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το έργο χωροθετείται από τη θέση «Βαθυαβάλι» έως και τα όρια του οικισμού Πλαγιάς.

Φυσικό αντικείμενο του έργου

Πρόκειται για έργο βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της ήδη υπάρχουσας οδού με τοπικές διαπλατύνσεις, κατασκευή τεχνικών έργων, κατασκευή οδοστρωσίας-ασφαλτικών, κατασκευή τεχνικών απορροής όμβριων, τοίχοι αντιστήριξης, κατασκευή επιχωμάτων και τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης.

Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Χριστίνα Σταρακά δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για ένα έργο που όχι μόνο θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα αντιμετωπίσει τα σοβαρά θέματα οδικής ασφάλειας στην περιοχή αλλά ταυτόχρονα θα παίξει ξεκάθαρα αναπτυξιακό ρόλο στα δυτικά παράλια της Αιτωλοακαρνανίας. Όπως έχει τονίσει πολλές φορές ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, χρειαζόμαστε ολοκληρωμένο σχέδιο και στρατηγική ώστε να χτίσουμε το μέλλον της Αιτωλοακαρνανίας κι όχι έναν απλό κατάλογο έργων. Είναι σαφές ότι η αναβάθμιση του δρόμου Πογωνιάς-Πλαγιάς θα συμβάλει ευθέως στην τουριστική ανάδειξη και την ανάπτυξη σε όλη την Αιτωλοακαρνανία».