Συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της 6ης ΥΠΕ για την διαχείριση αποβλήτων των υγειονομικών μονάδων.

345
Παροχή τεχνικής βοήθειας προς τα Κέντρα Υγείας της Δυτικής Ελλάδας θα παρέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ.
Η τεχνική βοήθεια αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων των Κέντρων Υγείας, όπως και άλλων μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, προσαρμοσμένης στις ανάγκες και το μέγεθος κάθε δομής.
Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Υγείας βάσει νομοθεσίας δεν είναι υποχρεωμένα να τηρούν κανονισμό διαχείρισης αποβλήτων, κάτι που δημιουργεί κενά ως προς τη ορθή διαχείριση αποβλήτων, αλλά και την επαρκή γνώση του προσωπικού τους. Ακριβώς αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η συνεργασία των δύο φορέων.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ένέργειας, Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Λάμπρος Δημητρογιάννης συναντήθηκε με τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ, Γιάννη Καρβέλη για το συγκεκριμένο ζήτημα και μετά τη συνάντηση δήλωσε: «Λάβαμε την πρωτοβουλία με στόχο να υπάρξει επαρκής ενημέρωση του προσωπικού των Κέντρων Υγείας για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων, προκειμένου να διασφαλίζεται η Υγεία των εργαζομένων αλλά και η δημόσια Υγεία. Ήδη, έχει υπάρξει μεγάλη ανταπόκριση από τις υγειονομικές μονάδες της περιοχής και θα διευρύνουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας, όπως συμφωνήσαμε και με τον κ. Καρβέλη».
Σημειώνεται ότι κλιμάκια της Περιφέρειας έχουν ήδη επισκεφτεί Κέντρα Υγείας, ενώ έχει αποσταλεί και πρότυπο Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Επίσης η τεχνική βοήθεια της Περιφέρειας θα επεκταθεί και στις Νοσηλευτικές Μονάδες της Δυτικής Ελλάδας, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν.