Συνάντηση του Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου με την Συντονιστική Επιτροπή αυτονόμησης του ΤΕΙ Μεσολογγίου

678

  Με τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής αυτονόμησης του ΤΕΙ Μεσολογγίου συναντήθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος.

  Τα συμπεράσματα της σύσκεψης που ακολούθησε, ουσιαστικά αποτελούν την επικαιροποίηση της πάγιας θέσης, για επαναλειτουργία αυτόνομου ΤΕΙ Μεσολογγίου στην πρότερη μορφή του, με ταυτόχρονη επιστροφή των Τμημάτων και Σχολών που αποστέρησε η εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά» το 2013.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου έστειλε νέα επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, στην οποία ζητείται συνάντηση εργασίας, με σκοπό το διάλογο και την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων για την επαναλειτουργία αυτόνομου ΤΕΙ.