Συνάντηση Γ. Καραμητσόπουλου και Ν. Φαρμάκη

441
Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον συμπατριώτη μας Νεκτάριο Φαρμάκη, πραγματοποίησε ο επικεφαλής της «Συμμαχίας Πολιτών» Γιώργος Καραμητσόπουλος.
Στη συνάντηση που έγινε την Τρίτη 19 Νοέμβρη στα γραφεία της Περιφέρειας στην Πάτρα τέθηκαν από την «Συμμαχία Πολιτών»μια σειρά από σημαντικά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία του Δήμου μας και έγινε συζήτηση για τις λύσεις που δρομολογούνται από την πλευρά της Περιφέρειας.
Μεταξύ των θεμάτων που θέσαμε ήταν:
-του Πανεπιστημίου και τηςανάγκηςσυστράτευσης όλων για την επανίδρυση των τμημάτων που καταργήθηκαν: α) Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών που καταργήθηκε χωρίς καμμιά λογική εξήγηση μετά από 15 χρόνια λειτουργίας και έχοντας αξιολογηθεί με άριστα και β) Γεωργικής Βιοτεχνολογίαςπου επρόκειτο να λειτουργήσει την επόμενη χρονιά. Ταυτοχρόνως είναι αναγκαίο να προχωρήσει άμεσαη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την λειτουργία τους.
-του παλαιού Νοσοκομείου όπου είχαμε την διαβεβαίωση ότι η χρηματοδότηση μεταφέρεται για την επόμενη χρονιά και το έργο θα προχωρήσει κανονικά μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μελέτες.
-της κακής και επικίνδυνηςκατάστασης της γέφυρας του Αχελώου, τηςαπαράδεκτηςκατάστασης της ΕθνικήςΟδού«καρμανιόλα», της σχολικής στέγης όπουαπό την πλευρά του Περιφερειάρχη πήραμε θετική απάντηση ότι αυτά τα έργαθα προχωρήσουν.Επειδή όμως δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ποιότητα της ζωής αλλά με την ίδια τη ζωή των συμπολιτών μας αναμένουμε γρήγορα την υλοποίηση.