Στην οδό Γερμανού λειτουργούν τα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

1091

Στα νέα της γραφεία, στην οδό Γερμανού 98 (κοντά στην Λόντου), στην άνω πόλη της Πάτρας, λειτουργεί πλέον κανονικά η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετά την μεταφορά των Υπηρεσιών της που έγινε τις προηγούμενες ημέρες.

Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται στη συγκεκριμένη διεύθυνση για τις εξής Υπηρεσίες: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Μπορείτε να επικοινωνείτε για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2613-620740, στα φαξ 2610-316759, 2610-316771 και στο e-mail: ddy@pde.gov.gr.

Επίσης, μεταφέρεται στην ίδια διεύθυνση (Γερμανού 98), το γραφείο του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου και Βοηθού Περιφερειάρχη για θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αντώνη Χαροκόπου από την επόμενη Πέμπτη 29 Ιουνίου. Τα νέα τηλέφωνα του γραφείου θα είναι 2613-620762, 2613-620763 και 2613-620764, το φαξ 2613-620761 και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): koin.all@pde.gov.gr.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ζητά την κατανόηση των συμπολιτών μας για τυχόν αναστάτωση.