Η πρώτη ολοκληρωμένη ακαδημία στην Ελλάδα για Ψηφιακό Μετασχηματισμό επιχειρήσεων λιανεμπορίου & χονδρεμπορίου

702

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, μέλος του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, σε συνεργασία με την eSkills Center και την υποστήριξη της Beiersdorf Hellas, υλοποιούν την πρώτη ακαδημία στην Ελλάδα, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων λιανεμπορίου και χονδρεμπορίου που πλέον αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους.

Η ακαδημία Digital Transformation Academy in Retail ξεκινάει στις 7 Ιουνίου και θα υλοποιηθεί στο Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη.

Στόχος της ακαδημίας

Είναι να προετοιμαστούν τα υψηλόβαθμα στελέχη για να οδηγήσουν αποτελεσματικά την επιχείρησή τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός

 • Αφορά το νέο πλαίσιο λειτουργίας όλων των τμημάτων ενός οργανισμού, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των ψηφιακών τεχνολογιών.
 • Προϋποθέτει αλλαγές σε δεξιότητες, διαδικασίες, επιχειρησιακά συστήματα & εργαλεία, επιχειρηματικά μοντέλα, οργανωτικές δομές και εταιρική κουλτούρα.
 • Περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο site της «Εξέλιξης» www.excelixi.org.

Το πρόγραμμα

σε 60 ώρες εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα καλύπτει όλο το φάσμα των εργασιών και παρεμβάσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού, που απαιτείται να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις, με 15 κορυφαίους εξειδικευμένους εισηγητές και καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Digital Transformation in wholesale B2B collaboration: ψηφιακές μέθοδοι συνεργασίας και αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων
 • Instore Technologies for a Digital: τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία του καταναλωτή μέσα στο κατάστημα
 • Big Data in Retail: τρόποι και εργαλεία με τα οποία ο σύγχρονος οργανισμός μπορεί να συλλέξει, επεξεργαστεί και αξιοποιήσει, ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τους τεράστιους όγκους δεδομένων που παράγει η εμπορική δραστηριότητα
 • e-Commerce: ανάπτυξη του οργανισμού μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου με παρουσίαση πλατφορμών, eCommerce Operations, P&L 3ετίας και κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας για κερδοφορία online
 • Digital Transformation in Logistics: σύγχρονες προσεγγίσεις στα logistics για wholesale/retail που βασίζονται κυρίως στη χρήση της τεχνολογίας και βελτιώνουν σημαντικά την αποδοτικότητα του οργανισμού σε όλους τους τομείς
 • Digital Marketing: στρατηγική και εργαλεία Digital Marketing που κάθε οργανισμός μπορεί να αξιοποιήσει για branding & πωλήσεις
 • Using Digital for cross-border sales: τρόποι και μέσα για την εξαγωγή των προϊόντων των επιχειρήσεων στο wholesale & retail μέσω της δικής τους οnline παρουσίας ή τρίτων πλατφορμών (Amazon, Alibaba, κ.α.)
 • Mobile Trends in Retail: Mobile marketing, ένα από τα πιο αναπτυσσόμενα κανάλια διάδρασης με τον καταναλωτή
 • e-HR: digital εργαλεία και σύγχρονες μέθοδοι που χρειάζεται ένα τμήμα ανθρώπινου δυναμικού
 • Design Thinking: δημιουργικοί και δομημένοι τρόποι σχεδίασης νέων επιχειρηματικών μοντέλων που αποδίδουν αξία και μπορούν να αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 • Digital Transformation in CRM: πώς το CRM αναβαθμίζεται με digital εργαλεία και σύγχρονες μεθόδους campaign management για μεγαλύτερη πιστότητα
 • Digital Tools for your business: ψηφιακά εργαλεία που κάνουν πιο παραγωγική την εργασία στο γραφείο
 • Customer Experience in the Digital Era: εργαλεία και μέθοδοι που συλλέγουν δεδομένα ικανοποίησης πελατών και πως αυτά αξιοποιούνται για βελτίωση της εμπειρίας των πελατών
 • Change Management Towards Digital: σχεδιασμός και εφαρμογή αλλαγών προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ομάδες και δομές που αντιστέκονται
 • Roles & People Management in the Digital Ecosystem: νέοι ρόλοι και προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ένα τμήμα ανθρώπινου δυναμικού σε ένα οργανισμό που μετασχηματίζεται ψηφιακά
 • Business Planning for an eBusiness: δημιοργία P&L 3ετίας σε μία ηλεκτρονική επιχείρηση, βασισμένο σε digital data

[info]

Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη

 • Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους αναδυόμενους τομείς της οικονομίας και έχει στόχο την υποστήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας.
 • Στον πυλώνα της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας δημιούργησε το 2014 την πρώτη ακαδημία Ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, e-Academy, με 2 ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα το Digital Marketing Practitioner & το e-Commerce Project Manager που αριθμούν πάνω από 500 αποφοίτους από μεγάλες Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες.
 • Παράλληλα, εμπλουτίζει συνεχώς τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, παρακολουθώντας τις τάσεις του σύγχρονου επιχειρείν.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)