Παράταση για επιδόματα

267

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου ενημερώνει τους δικαιούχους ότι:

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄/11.3.2020) με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», παρατείνεται:

  • Για ένα (1) μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Κ.Ε.Α.)», η οποία έληξε  τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους
  • Για ένα (1) μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης», η οποία λήγει τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  2641046990 & 2641048747