Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΤοπικάΟΧΙ ανεμογεννήτριες πάνω από το Μεσολόγγι! Καταθέτουμε ενστάσεις έως 23/3/2023

ΟΧΙ ανεμογεννήτριες πάνω από το Μεσολόγγι! Καταθέτουμε ενστάσεις έως 23/3/2023

Date:

Σχετικά άρθρα

Το Μεσολόγγι για άλλη μια χρονιά τιμά το νησί Κάλαμος

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτοςτο Ιστορικό Μουσείο της «Διεξόδου» και ο Ναυτικός Όμιλος...

1st PANETOLIKO MOUNTAIN TRAIL RUN !

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου συναντήθηκε με τους διοργανωτές...

Η πρόταση του «ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» για τον Προσκυνηματικό  και Εναλλακτικό τουρισμό

Ο «ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»   στο Συνέδριο για τον Προσκυνηματικό  και...

Δημοσιεύθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «GREEKSTREAM ENERGY Α.Ε.» (του ομίλου Intrakat), στη θέση «Σγουρόβερκο» της δημοτικής ενότητας Ι.Π. Μεσολογγίου του δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, η οποία τίθεται προς δημόσια διαβούλευση έως την Πέμπτη 23-3-2022!
Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ Σγουρόβερκο θα βρίσκεται 7,5χλμ βορειοανατολικά από την πόλη του Μεσολογγίου και πλησίον των χωριών Ξηραίικα, Ανω και Κάτω Κουδουνι και Ευηνοχώρι και θα αποτελείται από έξι (6) ανεμογεννήτριες ισχύος 6,6MW η κάθε μία, με ύψος πυλώνα 102,5 μέτρα και ακτίνα πτερυγίων 77,5 μέτρα.

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ:
α) Το έργο θα βρίσκεται εξ ’ολοκλήρου εντός της Ειδικής Ζώνης Προστασίας (ΕΖΠ) περιοχής Natura 2000 με κωδικό GR2310010 «Όρος Αράκυνθος και στενά Κλεισούρας» και 1,9χλμ από την περιοχή Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Natura 2000 με κωδικό GR2310015 «Δέλτα Αχελώου, λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού και εκβολές Εύηνου, νήσοι Εχινάδες, νήσος Πεταλάς, Δυτικός Αράκυνθος και στενά Κλεισούρας».β) Αρνητική είναι η γνωμοδότηση του Δασαρχείου Μεσολογγίου (αρ. πρωτ. 122727/14-03-2023) για την κατασκευή του συγκεκριμένου αιολικού σταθμού, η οποία έχει κατατεθεί στην δημόσια διαβούλευση του έργου, προς το Υπουργείο  Περιβάλλοντος & Ενέργειας. γ) Η εταιρεία (Greekstream Energy Α.Ε.) του υπό αξιολόγηση έργου είναι αυτή που είχε υποβάλει μελέτη για τους: ΑΣΠΗΕ Κακομάλι Ξηρομέρου Αιτ/νίας (βρισκόταν σε δημόσια διαβούλευση έως 14.4.2022), ΑΣΠΗΕ Καλιακούδα Ναυπακτίας (βρισκόταν σε δημόσια διαβούλευση έως 28.6.2022), ΑΣΠΗΕ Ρουπάκια Ναυπακτίας (βρισκόταν σε δημόσια διαβούλευση έως 6.7.2022) και ΑΣΠΗΕ Καστρουμάς Ναυπακτίας (βρισκόταν σε δημόσια διαβούλευση έως 20.7.2022). Όλες οι μελέτες τις οποίες έχει υποβάλει παρουσιάζουν σοβαρότατες ελλείψεις και σημάδια προχειρότητας και αντιγραφής από άλλες μελέτες, γεγονός που υποδηλώνει την αφερεγγυότητα της υπόψη εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι, σε όλους τους ανωτέρω ΑΣΠΗΕ –εκτός του ΑΣΠΗΕ Κακομάλι- περιβαλλοντικός μελετητής των έργων ήταν η «Αναστασίου Γ. – Μπαλτογιάννη Φ. Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο SYLVESTRIS Ο.Ε. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ως αδειοδοτούσα αρχή, οφείλει να εξετάσει πολύ προσεκτικά όλα τα στοιχεία όπως παρουσιάζονται από τον φορέα και τον μελετητή του έργου στην παρούσα μελέτη.δ) Από την αρχή του έτους, αριθμούμε μέχρι στιγμής στην Αιτωλοακαρνανία, συνολικά τέσσερις (4) δημόσιες διαβουλεύσεις για αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Κατηγορίας Α’, δηλ. διαβουλεύσεις για δεκαοκτώ (18) ανεμογεννήτριες. Το 2022 αριθμήσαμε συνολικά έντεκα (11) δημόσιες διαβουλεύσεις για αιολικούς σταθμούς Κατηγορίας Α’, δηλ. για εβδομήντα οκτώ (78) ανεμογεννήτριες και υπήρξαν οι εγκρίσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για πάνω από είκοσι πέντε (25) ανεμογεννήτριες αιολικών σταθμών Κατηγορίας Β’ στην Αιτωλοακαρνανία. Υπενθυμίζουμε ότι έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα εκατόν πενήντα τρεις (153) ανεμογεννήτριες στην Αιτωλοακαρνανία, σε Ναυπακτία, Θέρμο, Ξηρόμερο, Ακαρνανικά και Βάλτο, ενώ υπό αδειοδότηση βρίσκονται έργα για τουλάχιστον άλλες πεντακόσιες (500) !

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος από ολόκληρη την επικράτεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το δημοτικό συμβούλιο, τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων, οι κάτοικοι και οι σύλλογοι της περιοχής να λάβουν γνώση της ΜΠΕ (πρόκειται για πρόχειρη μελέτη και παρουσιάζει σοβαρότατες ελλείψεις) και να εκφράσουν τις ενστάσεις τους, καταθέτοντας το ειδικό έντυπο ”Δ11”.

Στην συνέχεια παρατίθενται οδηγίες για την συμμετοχή του κοινού στην δημόσια διαβούλευση:  
Αξίζει ΌΛΟΙ να αφιερώσουμε 15 λεπτά από τον χρόνο μας για να εγγραφούμε στο ΗΠΜ και να καταθέσουμε ένσταση!
Καταθέτουμε τις απόψεις/ενστάσεις μας για την εν λόγω ΜΠΕ, μέσω του ειδικού εντύπου Δ11, το οποίο πρέπει να κατατεθεί με τη μορφή αρχείου “pdf” στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprm.ypen.gr/src/App/w1/1467 , κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στο ΗΠΜ με χρήση των κωδικών TaxisNet.[Στην παραπάνω διεύθυνση μπορούμε να βρούμε την ΜΠΕ του έργου, κατηγορίας Α1, με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2211856311, να ενημερωνόμαστε για τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και να συμμετέχουμε στην διαβούλευση, μόνο εάν είμαστε εγγεγραμμένοι στο ΗΠΜ].

Οδηγίες για την εγγραφή μας στο ΗΠΜ: https://drive.google.com/file/d/1RE30b12CMDLUrBIfutikld94G KPtIqgk/view?usp=sharing

Στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκουμε ένα πρότυπο έντυπο Δ11, το οποίο περιέχει ήδη διατυπωμένες ενστάσεις (συμπληρώνουμε μόνο τα προσωπικά μας στοιχεία εάν το επιθυμούμε και ύστερα το καταθέτουμε με τη μορφή αρχείου “pdf” στο ΗΠΜ, στη διαβούλευση του έργου): https://docs.google.com/document/d/1akajxqSV7m8pW8ANk-t7MpDSj15LwaWRgkB7zLGwAnM/edit?usp=sharing
(Το παραπάνω αρχείο είναι ανεβασμένο στην πλατφόρμα Google Drive. Ανοίγουμε το αρχείο και πατάμε πάνω δεξιά στην γραμμή εργαλείων στη θέση «Αρχείο->Δημιουργία Αντιγράφου» για να δημιουργήσουμε νέο αντίγραφο, εάν θέλουμε να επεξεργαστούμε το Δ11. Στη θέση «Αρχείο->Λήψη->Έγγραφο PDF» πατάμε για να το αποθηκεύσουμε ως αρχείο pdf).
Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο Δ11 και τις δικές σας παρατηρήσεις/ενστάσεις/σχόλια για την εν λόγω ΜΠΕ.–

— Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Βουνών της Αιτωλοακαρνανίας 

spot_img

Πρόσφατα άρθρα