Ο Δήμος Αγρινίου συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων

732

 

 

Ημερίδα την Πέμπτη 1η Μαρτίου2018 και ωρα 12 μ.

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου.

 

Μέρος της μεγαλύτερης αστικής πρωτοβουλίας για το κλίμα και την ενέργεια παγκοσμίως αποτελεί ο Δήμος Αγρινίου, συμμετέχοντας στο Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors). Το Σύμφωνο των Δημάρχων ενώνει περισσότερες από 7.000 τοπικές και περιφερειακές αρχές σε 57 χώρες, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά:

να αναλάβουν δράσεις με σκοπό να επιτευχθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% ως το 2030

να υιοθετήσουν μια κοινή προσέγγιση για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στα δεδομένα που αυτή δημιουργεί.

 

Ο Δήμος Αγρινίου προσχώρησε στο Σύμφωνο των Δημάρχων, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Μάρτιο του 2016. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του δεσμεύεται, να εφαρμόσει ένα Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ), προκειμένου να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην επικράτειά του, τουλάχιστον κατά 40%.

 

Συγκεκριμένα, στόχος του Δήμου Αγρινίου είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 156.234,4 τόνους μέχρι το 2030. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, σχεδιάζονται μια σειρά από παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικά κτίρια, εγκαταστάσεις και δημοτικό φωτισμό, για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οχημάτων του Δημοτικού στόλου, για την εκπαίδευση των εργαζομένων του Δήμου σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και για την ανάδειξη εναλλακτικών μέσων μετακίνησης στην πόλη, όπως το ποδήλατο. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι, στην εργασία και στις μετακινήσεις.

 

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αγρινίου, κ. Γιώργος Παπαναστασίου «Συμμετέχουμε σε μια μεγάλη, διεθνή οικογένεια φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο την αντιμετώπιση και τον μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Μέσα από την προσπάθεια αυτή, ο Δήμος μας αποκτά την ευκαιρία να υλοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες εξοικονομούν ενέργεια αλλά και πολύτιμους πόρους. Για να επιτύχουμε, όμως, το στόχο μας είναι απαραίτητη η συμμετοχή και η ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών. Ακόμα και μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας, μπορούν να κάνουν τη διαφορά για το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν και θα ζήσουν τα παιδιά μας.»

 

Οι στόχοι και οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις του Δήμου Αγρινίου, στο πλαίσιο της συμμετοχής στο Σύμφωνο των Δημάρχων, θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε Ημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1η Μαρτίου2018 και ωρα 12 μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου.