Νοσοκομείο Αγρινίου: Συντονισμός του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + ‘’DAUPR’’

859

H Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας – Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου

είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι το Κέντρο Ψυχικής Υγείας

έχει αναλάβει τον συντονισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + ‘’DAUPR’’

 ‘’Ανάλυση Λόγου με Θετική Ενθάρρυνση χωρίς Όρους’’

‘’Discourse Analysis with Unconditional Positive Regard ‘’

 

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος οργανώνει την πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση των εταίρων που θα λάβει μέρος στο Αγρίνιο από 23 Οκτωβρίου 2017 έως και 27ο Οκτωβρίου 2017

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης τέσσερις φορείς από: 1.Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας ‘’ΟΔΥΣΣΕΑΣ’’ – Ελλάδα, 2.  SENTPRIMA – Zavod za rehabilitacijo in izobrazevanje – Σλοβενία,  3. Plymouth & District Mind Association, Αγγλία και 4. ASTRA ANTI-TRAFFICKING ACTION, Σερβία.

Το πρόγραμμα αφορά την ανταλλαγή γνώσεων και την εκπαίδευση στελεχών υγείας πάνω στην προσωποκεντρική προσέγγιση του Rogers όπου: «Το άτομο έχει μέσα του πλούσιες δυνατότητες να κατανοεί τον εαυτό του και να μεταβάλλει την αυτο-εικόνα του, τις βασικές στάσεις ζωής και την αυτο-κατευθυνόμενη συμπεριφορά του.  Οι δυνατότητες αυτές μπορούν να απελευθερωθούν μόνο εάν εξασφαλιστεί ένα συγκεκριμένο κλίμα διευκολυντικών ψυχολογικών στάσεων». Αυτό το διευκολυντικό κλίμα είναι η καρδιά της προσωποκεντρικής προσέγγισης… Η προσωποκεντρική συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας κατά την οποία η σχέση ανάμεσα στο σύμβουλο και τον πελάτη είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη και την αλλαγή.

Παράλληλα αξιοποιείται μεθοδολογικά η ανάλυση λόγου ως αναστοχαστικό εργαλείο. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους ειδικούς ψυχικής υγείας να συζητήσουν κριτικά για τις κατασκευές  της ψυχικής υγείας και για τις ‘’θυματοποιημένες’’ εκδοχές ταυτότητας που εμποδίζουν τους ανθρώπους να αλλάξουν.

                                                                                                           Δημήτριος Γ. Μιχάλης

                                                                             Διοικητής Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος :

http://www.daupr.com