ΝΕΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ (Ν.Ο.Ε.Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)

1127

Συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση η Νομαρχιακή Ομάδα Εμπιστοσύνης (Ν.Ο.Ε.) Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις σχετικά με την καλύτερη και αρτιότερη οργάνωση των εκλογών της 12ης Νοεμβρίου 2017 και 19ης Νοεμβρίου (αν χρειαστεί). Η συνάντηση έγινε σε πνεύμα ομοψυχίας και εκδηλώθηκε η επιθυμία-δέσμευση όλων των μελών, να εργαστούν εντατικά, ώστε να οργανωθούν οι εκλογές χωρίς προβλήματα (εκλογικά κέντρα, εφορευτικές επιτροπές κ.λπ.).

Καλούνται οι πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας (άνω των 18 ετών):

Πρώτον, για μαζική συμμετοχή στην ανάδειξη του/της επικεφαλής του νέου πολιτικού φορέα που θα δώσει ευρύτερη διάσταση στα πολιτικά πράγματα της χώρας μας και δεύτερον, να δηλώσουν ως εθελοντές τη συμμετοχή τους στη διαδικασία των εκλογών στην ιστοσελίδα www.dpekloges.gr.

Αγρίνιο 16/10/2017

Για τη Ν.Ο.Ε. Αιτωλ/νίας

Οι υπεύθυνοι

Κορδολαίμης Χρήστος

Κατσινούλας Παναγιώτης