ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΥ- ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

777
Γράφει ο:   Κώστας Θ Τριαντακωνσταντής
                 Μαθηματικός
                                     Αγαπητοί Αναγνώστες
Σύμφωνα με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης   Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) και την τελευταία απογραφή του πληθυσμού του κράτους της 9ης Μαΐου 2011 (ΦΕΚ 699/Β/20.3.2014) ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας αποτελείται από τις παρακάτω Εκλογικές Περιφέρειες:
Δήμος Ακτίου   Βόνιτσας με πληθυσμό 17.370 και 27 έδρες
    Δημοτική Ενότητα Ανακτορίου με πληθυσμό 9.129 και 14 έδρες
    Δημοτική Ενότητα Παλαίρου με πληθυσμό 4.383 και 7 έδρες
    Δημοτική Ενότητα Μεδεώνος με πληθυσμό 3.858 και 6 έδρες
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογής της 26ης Μαΐου 2019
Γραμμένοι: 19.408, Ψηφίσαντες: 12.728, Άκυρα: 601, Λευκά: 51, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 652, Έγκυρα : 12.076
Έλαβαν:
Α’) «Δύναμη Πολιτών   ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ…» : 5.322
Β’) «ΚΥΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ» : 4.110
Γ’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» : 449
Δ’) «Συμφωνία Ελπίδας» : 2.195
Ο Συνδυασμός Α’ έλαβε ποσοστό 44,07% από τα 12.076 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε ποσοστό 34,03% από τα 12.076 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Γ’ έλαβε ποσοστό 3,72% από τα 12.076 έγκυρα ψηφοδέλτια
Ο Συνδυασμός Δ’ έλαβε ποσοστό 18,18% από τα 12.076 έγκυρα ψηφοδέλτια.
Το εκλογικό μέτρο για την κατανομή των εδρών υπολογίζεται ως: Σύνολο Εγκύρων Ψηφοδελτίων Όλων των Συνδυασμών (12.076) δια του αριθμού των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου (27) συν ένα (1)
Θα γίνει κατανομή των 27 εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 448 και με τη χρήση των αχρησιμοποίητων υπολοίπων ψήφων.
 
Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’  «Δύναμη Πολιτών   ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ…»
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Α’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού.
Σύμφωνα με  τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών στις 26 Μαΐου 2019 και στις 2 Ιουνίου 2019
                                          
Ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού Α’ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ εκλέγεται Δήμαρχος και έχει 12 Δημοτικούς Συμβούλους.
 
Εκλογική Περιφέρεια Μεδεώνος
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
 1. ΣΤΟΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΤΑΜΟΥΛΗ έλαβε οκτακόσιους εβδομήντα εννέα (879) σταυρούς προτίμησης
 2. ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους δέκα (610) σταυρούς προτίμησης
 3. ΒΕΜΗ ΚΑΡΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξακόσιους τέσσερις (604) σταυρούς προτίμησης.
Εκλογική Περιφέρεια Παλαίρου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
 1. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε χίλιους (1.000) σταυρούς προτίμησης
 2. ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε οκτακόσιους είκοσι τρεις (823) σταυρούς προτίμησης
 3. ΚΑΟΥΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα έξι (536) σταυρούς προτίμησης.
Εκλογική Περιφέρεια Ανακτορίου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
 1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε οκτακόσιους ενενήντα επτά (897) σταυρούς προτίμησης
 2. ΠΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε επτακόσιους εξήντα ένα (761) σταυρούς προτίμησης
 3. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους τριάντα τέσσερις (634) σταυρούς προτίμησης
 4. ΤΖΕΦΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους ενενήντα εννέα (599) σταυρούς προτίμησης
 5. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα τέσσερις (564) σταυρούς προτίμησης
 6. ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ έλαβε πεντακόσιους δέκα τρεις (513) σταυρούς προτίμησης.
Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’  «ΚΥΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΟΛΑΣ Υποψήφιος Δήμαρχος Ακτίου – Βόνιτσας» και έχει 9 Δημοτικούς Συμβούλους.
 
Εκλογική Περιφέρεια Μεδεώνος
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
 1. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΟΥΛΙΑΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους τριάντα έξι (636) σταυρούς προτίμησης
 2. ΣΑΛΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΑΚΙΑΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα τέσσερις (584) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Παλαίρου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
 1. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ενενήντα έξι (696) σταυρούς προτίμησης
 2. ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους ογδόντα πέντε (585) σταυρούς προτίμησης
 3. ΠΟΓΩΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα έξι (456) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ανακτορίου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
 1. ΚΑΣΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Β’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
 2. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους ογδόντα οκτώ (1.088) σταυρούς προτίμησης
 3. ΠΕΡΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εξακόσιους ογδόντα εννέα (689) σταυρούς προτίμησης
 4. ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εβδομήντα πέντε (575) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’  «Συμφωνία Ελπίδας» έχει 5 Δημοτικούς Συμβούλους.
 
Εκλογική Περιφέρεια Μεδεώνος
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
 1. ΒΑΡΒΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα πέντε (295) σταυρούς προτίμησης.
Εκλογική Περιφέρεια Παλαίρου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
 1. ΚΑΤΑΓΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΑΥΡΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα (290) σταυρούς προτίμησης
Εκλογική Περιφέρεια Ανακτορίου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
 1. ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Δ’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
 2. ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑ ΚΑΙΤΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε επτακόσιους ενενήντα τρεις (793) σταυρούς προτίμησης
 3. ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ έλαβε διακόσιους είκοσι εννέα (229) σταυρούς προτίμησης
Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’  «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» έχει 1 Δημοτικό Σύμβουλο.
 
Εκλογική Περιφέρεια Ανακτορίου
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
 1. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Γ’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού.
Να ευχηθούμε  Υγεία, Δύναμη και Καλή Επιτυχία σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους.
              Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Σε επόμενο άρθρο θα δημοσιεύσουμε τα ονόματα των τοπικών συμβούλων.