Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ένωση Εστίασης Αγρινίου

479
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μας, που προέκυψε από τις εκλογές στις 13 και 15 Μαΐου, κατά τη συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Ναστούλης Κων/νος
Αντ/δρος: Σαράκης Κων/νος
Γεν. Γραμματέας: Ζήσης Μιχαήλ
Ταμίας: Πλακιάς Σπυρίδων
Σύμβουλοι: Πολονύφης Γεώργιος
Ράπτης Κων/νος
Τσιρογιάννης Γεώργιος
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας
ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΗΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ