λοκληρώθηκε ο 2οςκύκλος του προγράμματος Proof of Concept στην Πάτρα

576
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 2οςκύκλος του προγράμματος Proof of Concept (PoC), μετά από ένα δημιουργικό 2ήμερο αξιολογήσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπήςστο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών.
Υποβλήθηκαν 17 προτάσεις από όλη την Ελλάδα, υψηλού επιστημονικού υποβάθρου, μεγάλης εξωστρέφειας και με δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης.
Στο έργο της Συμβουλευτικής Επιτροπής συνεπικούρησαν27 αξιολογητές για την αξιολόγησή των προτάσεων,εκ των 84 καταγεγραμμένων στη βάση του προγράμματος, προερχόμενοι από τα ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα και τον παραγωγικό τομέα τόσο της χώρας όσο & του εξωτερικού.
Ητελική αξιολόγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής,πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ. Ακολούθησε  με κάθε μια από τις 5 προκρινόμενες προτάσεις συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και αναδείχτηκαν προς χρηματοδότηση ύψους 50.000 έκαστηοι ακόλουθες 3προτάσεις:
1.      Novel low cost materials for in-situ treatment of oil drilling wastewater- MOFBAG
Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση ενός άμεσου προβλήματος που σχετίζεται με τηναπομάκρυνση πετρελαίου και των υπολειμμάτων πετρελαιοειδών από εγκαταστάσεις επεξεργασίαςλυμάτων σε πετρελαϊκές εξορύξεις. Η πρότασητης NanoViisSA, είναι ηκατασκευή σακoφίλτρων τροποποιημένων με υπερυδρόφοβες επικαλύψεις και υλικά, τα οποίαμπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με τις επί του παρόντοςχρησιμοποιούμενες τεχνολογίες.
Η χρήση τέτοιωνσακoφίλτρων, δεν απαιτεί εξειδικευμένη υποδομή και αντικαθίσταται εύκολα, ενώπροσφέρει υψηλή απόδοση απομάκρυνσης διασκορπισμένου πετρελαίου και υψηλή ικανότητακαθαρισμού για υπολείμματα διαλυμένων πετρελαιοειδών.
Ητεχνολογία θα προσελκύσει το ενδιαφέρον διαφόρωνεταιριών στην Ευρώπη και παγκοσμίως.
2.      Monitoring & reporting hull fouling in ships
Η προτεινόμενη υπηρεσία θα παρακολουθεί τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της αντιρρυπαντικής επίστρωσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του πλοίου και θα παράγει αναφορέςοι οποίες θα παραδίδονται στην εταιρεία.
Επιπλέον, εφόσον πραγματοποιηθεί επιθεώρησηκαι διαπιστωθεί ότι η γάστρα του πλοίου είναι λερωμένη, η ναυτιλιακή εταιρεία προγραμματίζει υποβρύχιο καθαρισμό όταν το πλοίο είναι αγκυροβολημένο.
Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία IoannisLoukeris θα βοηθήσει τις ναυτιλιακέςεταιρείες να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποφύγουν τη ρύπανση ή να αποφασίσουν πότε είναι ηκατάλληλη στιγμή για να κάνουν υποβρύχιο καθαρισμό.
3.      Back Brace with IoT sensors
Η προτεινόμενη πρόταση στοχεύει στην εξέταση περαιτέρω επαναλήψεων ενός ορθοπεδικούδιαλύματος οπίσθιας στήριξης που σχεδιάστηκε από την AidPlex με στόχο υψηλότερα επίπεδαάνεσης και μετεξοπλισμό του σχεδιαζόμενου σχεδιασμού με αισθητήρες IoTικανό να παρακολουθείτην εξέλιξη της νωτιαίας κατάστασης ενός ασθενούς (π.χ. σκολίωση, κύφωση κ.λπ.), ενώ παράλληλαομαδοποιεί τη διαδικασία για να επιτύχει υψηλότερα ποσοστά προσκόλλησης στη χρήση της πίσωπλάτης.
Το όραμα της AidPlexείναι να ενσωματώσει βιομετρικούς αισθητήρες στα προϊόντα καθημερινήςζωής και να τα συνδέει με το Διαδίκτυο των πραγμάτων. Το πρώτο προϊόν της AidPlexείναι ο πατενταρισμένος θερμοπλαστικός Νάρθηκας. Το συστατικό IoTτης λύσης θαυποστηρίξει επίσης διεργασίες που θα βοηθήσουν τους ασθενείς να ακολουθήσουν τη θεραπεία καιθα εξασκήσουν πιο επιμελώς καλύτερα αποτελέσματα και στη συνέχεια θα αυξήσουν την ποιότηταζωής.
ΤοέργοProofofConcept
Το πρόγραμμα ProofofConcept του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών δίνει την δυνατότητα στους ερευνητές να προωθήσουν τις ερευνητικές τους ιδέες και να τις μετατρέψουν σε προϊόντα. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται κάθε 6 μήνες από εξειδικευμένα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ.
Το πρόγραμμα ProofofConcept υποστηρίζεται οικονομικά από Δωρητές και ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500.000€ ετησίως.
Η πλατφόρμα υποβολής προτάσεων(www.psppoc.gr) παραμένει ανοιχτή για νέες υποβολές έως 31 Οκτωβρίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Μαρία Κωνσταντίνου και στο τηλ. 2610 911 557 ή/και E-mail:konstantinou@psp.org.gr