Κοινωνική πολιτική στήριξης στους πολίτες των Περιφερειών της Μεσογείου – Το Σχέδιο Δράσης της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR στην αυριανή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

838

 

Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, η ενίσχυση των θέσεων εργασίας, η κοινωνική προστασία, ο κοινωνικός διάλογος και η διασφάλιση πόρων που θα επιτρέψουν να προωθηθούν στρατηγικές άρσης ανισοτήτων και καταπολέμησης της φτώχειας, βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Περιφερειακή Αρχή έχει συγκεκριμένες στρατηγικές που αφορούν την κοινωνική πολιτική και τη στήριξη των συμπολιτών μας και αξιοποιώντας την προεδρία που έχει αναλάβει στη Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, προωθούνται οι δράσεις και πολιτικές, τόσο προς την Διαμεσογειακή όσο και προς την Διάσκεψη Περιφερειακών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR), με μία αμφίδρομη επικοινωνία τόσο από τη βάση προς την ηγεσία των ομάδων και των οργάνων της ΕΕ, όσο και αντίθετα.

Ο Περιφερειάρχης κ. Κατσιφάρας, μάλιστα έχει ήδη θέσει ως προτεραιότητα την κοινωνική πολιτική, έχοντας ορίσει και δύο εντεταλμένους Περιφερειακούς Συμβούλους σε υφιστάμενες και νέες πολιτικές, τον Αντώνη Χαροκόπο σε θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Αναστασία Τογιοπούλου σε θέματα Άρσης Κοινωνικών Ανισοτήτων, αλλά και μία υφιστάμενη ομάδα που ασχολείται αποκλειστικά με ζητήματα κοινωνικής πολιτικής.

Η Διαμεσογειακή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο ενδιαφέρον των περιφερειών – μελών της, αποφάσισε να ακολουθήσει μια εσωτερική διαδικασία μελέτης για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην περιοχή της Μεσογείου και τις προοπτικές συνεργασίας στο πεδίο αυτό.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συμμετάσχει με την κυρία Τογιοπούλου  στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας «Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή» της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, που θα διεξαχθεί το Σεπτέμβριο στο Μονπελιέ της Γαλλίας.

«Αυτό το νέο οικονομικό μοντέλο απαιτεί έναν άλλο τρόπο που ασκούνται οι οικονομικές δραστηριότητες, θέτοντας στο επίκεντρό της τους ανθρώπους και την ικανοποίηση των κοινωνικο-οικονομικών αναγκών», σημειώνει ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας.

Κατά την αυριανή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας θα παρουσιαστεί το σχέδιο δράσης για την τρέχουσα διετία 2017-2018 της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR (Διάσκεψη Περιφερειακών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης), το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις πυλώνες δράσεων και στρατηγικών.

Το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της 14ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει αύριο Πέμπτη 3 Αυγούστου και ώρα 15.00΄ στην Πάτρα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου, στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 και Αμερικής).