Η δήλωση του πρώην Συμπαραστάτη του Δημότη Αγρινίου για τη λήξη της θητείας του

425

Ο πρώην Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αγρινίου, Κωνσταντίνος Χειμώνας, έκανε την ακόλουθη δήλωση με αφορμή τη λήξη της θητείας του το Σάββατο 31 Αυγούστου:

«Σήμερα 31 Αυγούστου είναι η τελευταία ημέρα τα θητείας μου ως του πρώτου εκλεγμένου Συμπαραστάτη του Δημότη στο Δήμο Αγρινίου.

Οφείλω λοιπόν να μεταφέρω μέσω αυτής της επιστολής στους συνδημότες μου λίγα λόγια για το θεσμό και για τις δράσεις μου όλο αυτό το διάστημα της θητείας μου κατά το οποίο ένοιωσα την αγάπη και το σεβασμό στο προσωπό μου.

Ως γνωστόν ο θεσμός του δημοτικού διαμεσολαβητή ή τοπικού συνηγόρου του πολίτη εισήχθη στην Ελλάδα με το πρόγραμμα Καλλικράτης. Πολύ πριν την θέσπιση του νόμου αυτού η ίδρυση ενός συνηγόρου του πολίτη που λειτουργεί σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο έχει αποτελέσει αντικείμενο ευρωπαϊκών συστάσεων που εδώ και δεκαετίες έχουν απευθύνει τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη. Οφείλουμε λοιπόν να γνωρίζουμε ότι ο Συμπαραστάτης του Δημότη θεσμοθετήθηκε σε συμμόρφωση της Ελλάδας προς αυτές τις συστάσεις και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης . Τα ευρωπαϊκά κείμενα που συνιστούν στα κράτη να ιδρύσουν και να ενισχύσουν το θεσμό, περιλαμβάνουν και κατευθυντήριες γραμμές και αρχές για την καλή λειτουργία του.

Η τήρηση των συστάσεων αυτών είναι σημαντική για τη σχέση της χώρας με το Συμβούλιο της Ευρώπης , ενώ συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του θεσμού , καθώς συνοψίζει την ευρωπαϊκή εμπειρία των καλών πρακτικών σε σχέση με το θέμα. Γι’ αυτό η εφαρμογή του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010 και η εν γένει η λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης πρέπει να ακολουθούν τα αναφερόμενα στα Ευρωπαϊκά Κείμενα.

Η νομική πρόβλεψη για την εισαγωγή του θεσμού του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης όπως προαναφέραμε θεσπίστηκε στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» δηλαδή το Ν. 3852/2010. Ειδικότερα για την λειτουργία στους Δήμους προβλέπει το άρθρο 77 του νόμου αυτού.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ. 66 του Ν.3852/2010 ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγομένων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες του Δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των προβλημάτων. Επομένως, το πρώτο στάδιο αρμοδιότητας του Συμπαραστάτη είναι η υποδοχή των καταγγελιών. Στην πραγματικότητα οι καταγγελίες είναι αιτήσεις για διαμεσολάβηση.

Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι, ο Συμπαραστάτης δέχεται αιτήσεις διαμεσολάβησης αφού προηγουμένως καταγραφεί από τον αιτούντα, ο χρόνος που ανέκυψε το πρόβλημα και βεβαίως αν προηγήθηκε αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η οποία ενδεχομένως είτε αμέλησε, είτε αδράνησε είτε παρέπεμψε την υπόθεση σε σειρά προτεραιότητας. Σε κάθε περίπτωση στο έντυπο διαμεσολάβησης, το οποίο είναι προϊόν επεξεργασίας από το δίκτυο συμπαραστατών αναγράφονται λεπτομερώς τα αιτηθέντα.

Περαιτέρω να τονίσω ότι εκλέχτηκα σε μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-2-2015.

Στη συνέχεια η απόφαση εκλογής μου κυρώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με την υπ’ αριθ. 25518/1401/13-03-2015 απόφασή της.

Ακολούθως ψηφίσθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Κώδικας Λειτουργίας μου, με την υπ’ αριθ. 123/2015 απόφασή του.

Ακολούθως ο Δήμος με διευκόλυνε καθώς μου παρέσχε τον κατάλληλο χώρο-στο Δημαρχείο Αγρινίου Χ.Τρικούπη 10-1ος όροφος –Γραφείο 1.

Σε σχετικά εύλογο χρονικό διάστημα ανακοινώθηκε με δελτία τύπου ο χώρος που στεγάζεται ο Συμπαραστάτης του Δημότη , και ο τρόπος που δύναται ο δημότης να έλθει σε επαφή μαζί του είτε αυτοπροσώπως είτε δια της ηλεκτρονικής οδού την οποία δημιούργησε με την τεχνική υποστήριξη της Δνσης Πληροφορικής του Δήμου. Πρέπει να εξάρω ιδιαίτερα τις προσπάθειες όλων των τεχνικών της Δ/νσης Πληροφορικής οι οποίοι βοήθησαν έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες συνδέσεις αλλά και να στηθεί η ιστοσελίδα του Συμπαραστάτη προκειμένου ο δημότης να δύναται να επικοινωνεί και να εξυπηρετείται και ηλεκτρονικά από την υπηρεσία του Συμπαραστάτη. Στην ιστοσελίδα ο δημότης θα ενημερωθεί πλήρως για το πλαίσιο λειτουργίας του Συμπαραστάτη αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα απευθυνθεί σ’ αυτόν.

΄Ολο αυτό το διάστημα της θητείας μου ενημέρωνα μέσω της ιστοσελίδας μου τους συνδημότες μου ενώ κάθε χρόνο παρουσίαζα την έκθεση πεπραγμένων μου ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια μέσω των μέσων ευρείας ενημέρωσης, προκειμένου ο θεσμός να γίνει περαιτέρω ευρύτερα γνωστός. Η ενημέρωση έγινε και εξακολουθεί να γίνεται και μέσω των δελτίων τύπου που εκδίδω και δημοσιεύονται.

Πρέπει να τονίσω ιδιαιτέρως ότι η εκλογή συμπαραστάτη του Δημότη δεν ευοδώθηκε σ΄όλους του Δήμους της χώρας και τούτο διότι η εκλογή απαιτούσε αυξημένη πλειοψηφία και πρόσωπα κοινής αποδοχής. Εμείς πάντως που εκλεχτήκαμε πανελλαδικά δημιουργήσαμε δίκτυο, μέσω του οποίου γίνεται ενημέρωση για τις δράσεις μας. Επίσης οφείλω να ενημερώσω ότι συμμετείχα σε ημερίδες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με θέματα που αφορούσαν τον θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη , το θεσμικό πλαίσιο, τις εμπειρίες καθώς και τις προκλήσεις και τις προοπτικές του θεσμού.

Οφείλω να τονίσω επίσης ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μου συνεργάστηκα άψογα με όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου ενώ ήλθα σε επαφή και με το σωματείο εργαζομένων με το οποίο είχα συχνά επαφή μεσω του Πρόεδρου τους.

Οι διαμεσολαβήσεις μου κατόπιν αιτήσεων των συνδημοτών μου έγιναν όλο το διάστημα της θητείας μου σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες του Δήμου χωρίς να διαπιστωθεί κακοδιοίκηση σ΄αυτές. Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις επικοινωνήσαμε τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς με τον συμπαραστάτη του πολίτη της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για προώθηση και διαμεσολάβηση απ΄αυτόν επίλυσης προβλημάτων των συνδημοτών μας με υπηρεσίες της περιφέρειας. .Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι δεχθήκαμε και προφορικές καταγγελίες τις οποίες διερευνήσαμε ατύπως χωρίς ουσιαστικά να έχουν βασιμότητα, πλην δύο περιπτώσεων που αφορούσαν πράξεις νομής και κατοχής δημοτικών εκτάσεων για τις οποίες έγινε σχετική διερεύνηση.

Λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι τώρα λειτουργία μου και επειδή έχει ειπωθεί ότι ο Συμπαραστάτης είναι άλλος ένας γραφειοκρατικός θεσμός ,οφείλω να τονίσω ότι ο Συμπαραστάτης του Δήμου Αγρινίου, προσπαθησε με κάθε τρόπο να αποσείσει την άποψη αυτή, ενεργώντας μ’ έναν διαφορετικό τρόπο. Σε πολλές περιπτώσεις προκειμένου να ελεγχθεί η βασιμότητα μιας καταγγελίας επισκεφθήκαμε τις υπηρεσίες του Δήμου και ενημερωθήκαμε αποφεύγοντας έτσι την γραφειοκρατία αλλά και τον ετεροχρονισμό της επίλυσης των προβλημάτων μέσω των αιτήσεων που μας υποβλήθηκαν για διαμεσολάβηση.

Σ’ αυτό μας βοήθησε το γεγονός ότι οι υπηρεσίες του Δήμου, πλην της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι εγκατεστημένες στο κέντρο της Πόλης. Επίσης αποστείλαμε έγγραφο με το οποίο καλούσαμε τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων να κληθούμε σε συνεδριάσεις των συμβουλίων τους για να προβούμε σε ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις του θεσμού.

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ιδιαιτέρως την τροποποίηση του νόμου σχετικά με τον θεσμό του συμπαραστάτη του Δημότη και την κατάργησή του έτσι όπως λειτουργούσε μέχρις σήμερα. Ήτοι ο θεσμός αναμορφώθηκε με το νόμο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ και έτσι ο Τοπικός Συμπαραστάτης του Δημότη με τον παραπάνω νόμο θα ονομάζονταν Δημοτικός διαμεσολαβητής και θα επιλέγετο ύστερα από προκήρυξη που θα εξέδιδε ο Δήμαρχος της έδρας του νομού άρα ο συμπαραστάτης δεν θα ήταν συμπαραστάτης ενός δήμου αλλά όλων των Δήμων του Νομού και θα είχε έδρα την έδρα του δήμου του Νομού.

Αυτά που προανέφερα ίσχυαν μέχρι την τροποποίηση του παραπάνω νόμου του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ .Ακολούθως όμως πρόσφατα τροποποιήθηκε ο παραπάνω νόμος και επανήλθε ο θεσμός έτσι όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Η τροποποίηση έγινε ύστερα και από συνεχείς πιέσεις του Δικτύου Συμπαραστατών για τη διατήρηση του θεσμού τόσο προς την νύν άλλα και την πρώην πολιτική ηγεσία. Η αλήθεια όμως είναι ότι όλο αυτό το διάστημα επιχειρήθηκε να αποδυναμωθεί ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη με συνέπεια να προκαλέσει σύγχυση στους συνδημότες μας αναφορικά με την επικείμενη κατάργησή του.

Εμείς πιστεύουμε ότι ο θεσμός είναι σημαντικός ,είναι κοντά στους συνδημότες μας έτσι όπως ισχύει σε επίπεδο Δήμου και το κόστος λειτουργίας του ιδίως στον δικό μας δήμο είναι μηδενικό.

Τέλος οφείλω να ευχαριστήσω όλους όσους με συνέδραμαν στο έργο μου και ιδιαίτερα τους γραμματείς που κατά καιρούς εργάσθηκαν στο γραφείο μου , όλους τους υπαλλήλους του Δήμου που συνεργάστηκα άψογα και όλους τους αιρετούς συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης όταν χρειάσθηκε να έχω την συμβολή τους. Πρέπει εν κατακλείδι να τονίσω ότι υπηρέτησα το θεσμό ως εθελοντής και όχι ως μισθωτός καθότι δεν ελάμβανα μισθό υπηρετώντας τον θεσμό ,αλλά τη συνταξή μου ως συνταξιούχος του Δημοσίου».