Γ. Βαρεμένος στην Βουλή για τα Πανεπιστημιακά Τμήματα: Οδηγείτε την Αιτωλοακαρνανία στην κοινωνική ερημοποίηση

196
  • Γιατί κρύβεται η υπουργός κ. Κεραμέως και δεν έρχεται η ίδια να απαντήσει για την εν εξελίξει διαδικασία διάλυσης των Πανεπιστημιακών Τμημάτων στην Αιτωλοακαρνανία;
  • Γιατί το “αποφασίζομεν και διατάσσομεν”;
  • Ποιος επιθυμεί ένα Κράτος Αθηνών των ολίγων και εκλεκτών;
  • Γιατί επιλέγετε, εκ προμελέτης και εν ψυχρώ, την κοινωνική ερημοποίηση στην θέση ενός οράματος για Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση δεμένη με τις παραγωγικές, πνευματικές και πολιτιστικές ανάγκες και δυνατότητες της Αιτωλοακαρνανίας.
  • Στα ιδιωτικά Κολλέγια, τα πτυχία των οποίων καταστήσατε ισότιμα των ΑΕΙ, γιατί, αντί οποιασδήποτε βάσης εισαγωγής, αρκεί μία απλή εγγραφή;
  • Μετά την εκτροπή του Αχελώου θα έχουμε και εκτροπή σπουδαστών από την Αιτωλοακαρνανία;
Αυτά τα ερωτήματα έθεσε, μεταξύ άλλων, αναπτύσσοντας στην Βουλή την Επίκαιρη Ερώτησή του προς την κ. Κεραμέως ο κ. Γιώργος Βαρεμένος.
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας κ. Συρίγος, που παρέστη και απάντησε αντί της κ. Κεραμέως,  είπε ότι όσοι μείνουν έξω από τα Πανεπιστήμια μπορούν να κατευθυνθούν όχι μόνο στα ιδιωτικά κολλέγια αλλά και στα …δημόσια ΙΕΚ! Επικαλούμενος τις μέχρι τώρα πολύ χαμηλές βάσεις, παραδέχθηκε ότι με την καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, φέτος πολλοί θα μείνουν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

https://www.youtube.com/watch?v=KT-Y5m5cqzU&authuser=0