Γ. Παπαναστασίου: “Επιχείρηση παραπλάνησης από Τραπεζιώτη”

876
 
Απάντηση του Δημάρχου Γ.Παπαναστασίου στον Δ.Τραπεζιώτη.
 
«Η τελευταία ανακοίνωση Τραπεζιώτη αποτελεί μνημείο ανεπάρκειας και τραγικό δείγμα προχειρότητας. Για μια ακόμη φορά υποκρίνεται πως δεν καταλαβαίνει τις τεκμηριωμένες απαντήσεις που έλαβε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η αλήθεια είναι ότι προσπαθεί, μάλλον απεγνωσμένα, να διατηρηθεί στο προσκήνιο και να αποπροσανατολίσει από το πραγματικό πρόβλημα των καταστροφών που είναι η αποζημίωση των πλημμυροπαθών συμπολιτών μας.
Επειδή όμως η επανάληψη είναι μήτηρ πάσης μαθήσεως, θα επαναλάβω τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών όπως τα εξήγησα στο πρόσφατο ΔΣ. Έως και το 2016, στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου υπήρχαν μεταξύ άλλων έργα όπως: καθαρισμός ανοιχτών ρεμάτων και χειμάρρων, διαμόρφωση και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων και πλατειών και συντήρηση αγροτικής οδοποιίας, τα οποία εκτελούνταν από το τμήμα αυτεπιστασίας.
Στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του 2017 υπήρχαν ξανά αυτά τα έργα με τους ίδιους τίτλους, όμως για πρώτη φορά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ζήτησε, να υπάρχει επιπλέον γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.
 Για να γνωμοδοτήσει το Τεχνικό Συμβούλιο πάνω σε μία μελέτη, θα πρέπει να υπάρχει αναλυτικός προϋπολογισμός καθώς επίσης και προσδιορισμός του φυσικού αντικειμένου του έργου, όπως δηλαδή απαιτείται και για κάθε έργο που δημοπρατείται.
 Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο προσδιορισμός του φυσικού αντικειμένου δεν μπορούσε να γίνει, αφού το τμήμα Αυτεπιστασίας εργάζεται σε τομείς που δεν είναι προκαθορισμένοι, αλλά με βάση τις ανάγκες και τα προβλήματα που προκύπτουν κάθε φορά.
 Γι αυτό τον λόγο ακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί που αφορούσαν την μίσθωση των μηχανημάτων και την προμήθεια υλικών και δημοπρατήθηκαν εκ νέου απλά ως μισθώσεις και ως προμήθειες, χωρίς την δέσμευση της ένταξης σε κάποιο έργο, παρά μόνο με αναφορά της πηγής χρηματοδότησης τους.
Δηλαδή, όλες οι εργασίες που προγραμματίστηκαν να εκτελεσθούν με χρήση μηχανημάτων από το τμήμα Αυτεπιστασίας και αφορούν είτε καθαρισμό ρεμάτων είτε συντήρηση οδοποιίας εκτελούνται με τα μισθωμένα μηχανήματα ή με τα μηχανήματα του Δήμου.
 
Ο κ. Τραπεζιώτης διατείνεται ότι «δίνει λύσεις σε προβλήματα του Δήμου μας». Ας δώσει λύση, πιέζοντας τους κυβερνητικούς φίλους του, στο ζήτημα της σύντομης αποζημίωσης των πληγέντων.
Κατά τα λοιπά, ας μην ξεχνά ότι οι βόμβες καμιά φορά σκάνε στα χέρια των κομιστών».