Γ.Ν. Αιτωλ/νίας –Ν.Μ. Αγρινίου Συνέντευξη Τύπου

1370

Γ.Ν. Αιτωλ/νίας –Ν.Μ. Αγρινίου                Συνέντευξη Τύπου         Αγρίνιο 10/7/2017

Πεπραγμένα ενός Έτους / Στοχοθεσία

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Προσλήψεις Ιατρών

Γιατροί ΕΣΥ Ειδικότητες
6 ολοκληρωμένες 1 επιμ. Παθολ., 1 επιμ. Παιδιατρ., 1 επιμ. ΜΕΘ, 1 Δ/ντη Νεφρολ., 2 επιμ. Ψυχ.
3 σε διαδικασία κρίσεως –ανάληψης υπηρεσίας 1 Δ/ντη Καρδιολ., 1 επιμ. Καρδιολ., 1 επιμ. Παθολογ.
3 από άλλες υπηρεσίες 1 επιμ. Ουρολ., 1 επιμ. Οφθαλμολ., 1 Δ/ντη Πνευμονολ.
1 έλαβε έγκριση και προκηρύσσεται εντός των ημερών 1 επιμ. Παθολογίας
1 λαμβάνει έγκριση εντός των ημερών (διότι απέβη άγονη) 1 επιμ. Ψυχιατρικής

Σύνολο προσληφθέντων και προς πρόσληψη γιατρών ΕΣΥ: 6+3+3+1= 13. Αύξηση κατά 13%

Επικουρικοί Γιατροί  
6 ολοκληρωμένες 1 ΜΕΘ (Πνευμονολ.), 1 Καρδ., 1 Παθολ., 1 Παιδ., 1 Ουρολ., 1 Παθολογοανατ.,
1 Σε αναμονή 1 καρδιολόγος
4 Εγκεκριμένες για άμεση πρόσληψη, που όμως δεν εμφανίστηκε ενδιαφερόμενος ακόμη 1      Νεφρολόγου, 1 ΜΕΘ, 1 Παθολόγου, 1 Ακτινοδιαγνώστη
5 ακόμη είναι δυνατόν με βάση τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου να εγγριθούν για πρόσληψη  

Σύνολο προσληφθέντων και προς πρόσληψη Επικουρικών Γιατρών: 6+1=7, Αύξηση κατά 58,33%

Σύνολο Υπηρετούντων γιατρών (ΕΣΥ +Επικουρικοί)=97

Σύνολο νέων γιατρών στο νοσοκομείο το τελευταίο 12μηνο: 13+7=20 νέοι γιατροί 

Ποσοστιαία Αύξηση υπηρετούντων γιατρών (ΕΣΥ + Επικουρικών) το τελευταίο 12μηνο: 20,61%

Από το μη ιατρικό προσωπικό υπάρχουν τρείς (3) προσλήψεις επικουρικών, ενώ προς το παρόν δεν είναι δυνατή η πρόσληψη νέων νοσηλευτών, λοιπών επαγγελματιών υγείας και διοικητικών, καθ’ ότι απαιτείται προσαρμογή / τροποποίηση του οργανισμού του νοσοκομείου.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων

-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

-Τήρηση διαδικασιών. Εφαρμογή Πρωτοκόλλων.

-Έλεγχος επισκεπτηρίου με σύστημα ελεγχομένων θυρών και ενδοεπικοινωνίας.

-Συστηματοποίηση ηλεκτρονικής παραγγελίας –παραλαβής εξετάσεων.

-ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΙΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΜΕΘ από 2 σε 3 οι χειρουργικές τράπεζες και από 5 σε 7 οι ενεργείς κλίνες της ΜΕΘ.

-ΟΡΓΑΝΩΣΗ Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ) –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (Διαβητολογικού –Παθολογικού – Ψυχολογίας. Πρόβλεψη για εξυπηρέτηση ειδικών ομάδων πέραν των προγραμματισμένων ραντεβού [όπως Α-ΜΕΑ, ομάδες αθλητών, προσφύγων κ.λπ]).

-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (Σήμερα οι χρόνοι παραμένουν μη ικανοποιητικοί, ήτοι: Μαστογραφία: 3 μήνες, Παθολογικό: 1 μήνα, Καρδιολογικό: 1 ½ μήνα, Νευροχειρουργικό: 3 μήνες, Οδοντιατρικό: 2 μήνες, Οφθαλμολογικό:  από ½ μήνα έως 2 μήνες, Ορθοπεδικό: 1 μήνα).

-ΟΡΓΑΝΩΣΗ –ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΠ (Αναδιαμόρφωση χώρων, Υποδοχή –Διαλογή, Αυτόνομο ΤΕΠ με δική του Ιατρική και νοσηλευτική στελέχωση). Έχει ήδη ολοκληρωθεί η εκπαίδευση της πρώτης ομάδας νοσηλευτών και έχουν προχωρήσει οι μελέτες διαμόρφωσης του χώρου.

-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (έχουν ήδη εκπαιδευτεί νοσηλευτές στην Διαλογή, ενώ προγραμματίζονται και συστηματικά προγράμματα εκπαίδευσης σε: –ATLS ALS –Προγραμματισμός για Αξονικό & Μαγνητικό Τομογράφο -Εκπαίδευση προσωπικού προμηθειών κ.λπ. διοικητικών υπηρεσιών, εφαρμογή πρωτοκόλλων κ.λπ.)

-ΦΙΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΤΙΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ –ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

-ΣΗΜΑΝΣΗ –ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ στους εσωτερικούς χώρους –διαδρόμους. Οι εργασίες και διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ -ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

-ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ με κόστος περί τις 250.000 Ευρω το πρώτο τρίμηνο του 2017.

-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  που το 2016 είχαν ανέλθει σε 1.240.000 Ευρώ. Το Δ.Σ. του νοσοκομείου έλαβε αυτή την απόφαση πρό μηνών, συναισθανόμενο το αδιέξοδο των συμπολιτών μας αυτών, αν και δεν υπήρχε ειλημμένη πολιτική πρωτοβουλία κατά τον χρόνο αυτόν. Πρόσφατα η πολιτική ηγεσία διευθέτησε  το εν λόγω θέμα για όλα τα νοσοκομεία με σχετική νομοθετική ρύθμιση.

-ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ: Σε καθολική εφαρμογή από 1/6/2017.

-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – Ατομικές σε Καθαριότητα –Φύλαξη –Εστίαση:  Ξεκίνησαν στην σίτιση στη Ν.Μ. Μεσολογγίου και διερευνάται η δυνατότητα να ξεκινήσουν και σε άλλους τομείς και στις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ σε ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ προς Ιατρούς και λοιπό προσωπικό και προς προμηθευτές

-Εξόφληση Προμηθευτών (υπάρχουν εκκρεμότητες από το 2016 ύψους 2.820.000 Ευρώ που οφείλονται σε εμπλοκή στον πάρεδρο και αφορά τις ανατροπές αναλήψεων και που ρυθμίστηκαν νομοθετικά τις ημέρες αυτές).

-Εξόφληση εφημεριών έγκαιρα με την κάθε τρίμηνο καταβολή των χρημάτων για τις εφημερίες.

-Εξόφληση υπερωριών προσωπικού σε τακτική βάση (με εξαίρεση τις υπερωρίες του πρώτου τετραμήνου 2017 όπου υπήρξε εμπλοκή στον πάρεδρο και αναμένεται νομοθετική ρύθμιση).

-Εξόφληση παλαιών οφειλομένων (από δεδουλευμένα έτους 2014) των εργαζομένων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

-Εκπαίδευση: Ήδη, όπως προαναφέρθηκε, έχουν εκπαιδευτεί νοσηλευτές στην διαλογή και διοικητικοί σε θέματα προμηθειών κ.λπ. Παράλληλα προγραμματίζονται πολλές άλλες δράσεις, όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στους στόχους.

-Λειτουργία Επιτροπών (Λοιμώξεων, Φαρμακείου, κ.λπ)

-Λειτουργία Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου

-Στελέχωση με Ιατρικό Προσωπικό: Ενισχύθηκαν πολλά Τμήματα και ιδιαίτερα:

-Καρδιολογική Κλινική που πλέον λειτουργεί συστηματικά και εφημερεύει καθημερινά, ενώ σύντομα θα αναπτυχθούν και άλλες δράσεις.

-Μ.Τ.Ν.: Σταθεροποιήθηκε η λειτουργία της και προσήλθε ήδη Δ/ντης. Αναμένεται νέος επικουρικός και νέες θέσεις ΕΣΥ μέσα από τροποποίηση του οργανισμού.

-Παθολογική Κλινική

-Οφθαλμολογική Κλινική

-Ουρολογική Κλινική

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

-ΝΕΟΣ ΣΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

-ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ που ανέκυψαν από την αρχή με ποιο πρόσφατο το πρό διμήνου πρόβλημα υγρασίας στον χώρο του Μαγνητικού τομογράφου με ανάθεση μελετών σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ –ΙΑΤΡΩΝ

-ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ: Ήδη αναμένεται ένας επικουρικός και έχει δρομολογηθεί η προκήρυξη μίας θέσεως ΕΣΥ με εξειδίκευση στο αντικείμενο.

-Προγραμματισμός έναρξης της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ με στόχο να γίνει η Ν.Μ. Αγρινίου κέντρο αναφοράς της Δυτικής Ελλάδας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ προς ένταξη σε χρηματοδότηση για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που απαιτείται για επέκταση δραστηριοτήτων.

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –ΥΛΙΚΩΝ  -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

-Βελτίωση δεικτών Κίνησης Ιατρείων –Χειρουργείων –Πληρότητας κλινών -Κόστους ανά ασθενή και γιατρό, Ημερών νοσηλείας:  Όλοι οι δείκτες είναι σαφώς βελτιωμένοι μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2016 και του αντίστοιχου του 2017.

-Αξιοποίηση τεχνολογίας –πληροφορικής: Σύστημα PACS ανάγνωσης απεικονιστικών εξετάσεων από οποιαδήποτε θέση εργασίας μέσα στο νοσοκομείο.  Εκσυγχρονισμός πληροφοριακού συστήματος και δικτύου ιντερνέτ. Σύνδεση Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με εσωτερικό πληροφοριακό σύστημα (Ασκληπιός). Προώθηση ηλεκτρονικής παραγγελίας εξετάσεων από κλινικές και ιατρεία, κ.λπ.

-Τοποθέτηση ασύρματου δικτύου ιντερνέτ στους χώρους του νοσοκομείου.

-Βελτίωση διαγωνιστικών διαδικασιών –προμηθειών (όπως φαίνονται στον κατωτέρω πίνακα)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ –ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

Με τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς που συνεπάγονται και τη συμμετοχή διεθνών προμηθευτών και επίτευξη μεγαλύτερου ανταγωνισμού, οδηγούμεθα σε επίτευξη καλύτερων τιμών και συγκράτηση δαπανών με παράλληλη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών στα προς προμήθεια υλικά και υπηρεσίες.

Για την επίτευξη των στόχων εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων και διαδικασιών στις προμήθειες, έχει ήδη παρακολουθήσει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ένας σημαντικός αριθμός υπαλλήλων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Οι επιχορηγήσεις για τον τακτικό προϋπολογισμό είναι συστηματικές και έγκαιρες, η δε τακτοποίηση των προμηθευτών γίνεται σε πρωτόγνωρους χρόνους, σχεδόν αμέσως μετά την κατάθεση των τιμολογίων με αποτέλεσμα να μηδενιστούν σχεδόν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Στον κατωτέρω πίνακα απεικονίζονται μεγέθη του τακτικού προϋπολογισμού της Ν.Μ. Αγρινίου

(Οι ανεξόφλητες οφειλές αφορούν οφειλές των 2 τελευταίων μηνών του 2016. Τα χρήματα υπάρχουν στα Ταμεία του Νοσοκομείου, αλλά υπήρξε εμπλοκή στον Πάρεδρο και απαιτήθηκε νομοθετική ρύθμιση η οποία έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και οι εκκρεμείς πληρωμές [ληξιπρόθεσμα] θα τακτοποιηθούν εντός των επομένων εβδομάδων).

ΕΟΠΥΥ: Η πολιτική ηγεσία αποφάσισε να οδηγήσει πόρους από τον ΕΟΠΥΥ προς το δημόσιο σύστημα υγείας, κάτι που τα προηγούμενα χρόνια δεν συνέβαινε με αποτέλεσμα συσσώρευση οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τα νοσοκομεία.

Ο κατωτέρω πίνακας απεικονίζει τα οικονομικά μεγέθη του ΕΟΠΥΥ που αφορούν τη Ν.Μ. Αγρινίου.

 

ΚΙΝΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ, Βελτίωση της σχέσης τους ως απόρροια ορθολογικής χρήσης πόρων και υπηρεσιών.

Από τους ανωτέρω πίνακες προκύπτει ότι αν και οι επισκέψεις ασθενών, οι εισαγωγές και τα χειρουργεία αυξήθηκαν αισθητά, το ίδιο διάστημα μειώθηκε τόσο η κατά άτομο δαπάνη για νοσηλεία και θεραπεία, όσο και το συνολικό κόστος κατά άτομο.

ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε παρά το ότι οι εισαγωγές και νοσηλείες αυξήθηκαν.

Παράλληλα επετεύχθη ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ (πληρότητας) ΤΜΗΜΑΤΩΝ, με χαρακτηριστικότερη αυτή της Οφθαλμολογικής Κλινικής, όπου επανεκκίνησε η λειτουργία των οφθαλμολογικών Χειρουργείων.

Λόγω της ενίσχυσης της στελέχωσης διαφόρων κλινικών οι δείκτες κάλυψης βελτιώθηκαν σε όλες τις κλινικές και τα Τμήματα.

Καλύψεις 1ο Τρίμηνο 2016 1ο Τρίμηνο 2017 Διαφορά κάλυψης
Καρδιολογική Κλινική 20,50% 58,50% 38%
Παθολογική Κλινική 120,30% 140,70% 20,40%
Παιδιατρική Κλινική 68,70% 79% 10,30%
Χειρουργική Κλινική 33,40% 45,10% 10,70%
Οφθαλμολογική Κλινική 0,30% 41,90% 41,60%

 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

-Προγραμματισμός αξιοποίησης Παλιού Νοσοκομείου. Ήδη ξεκίνησε η φύλαξη και είναι σε διαδικασία η ανάθεση του έργου της βιντεο-εποπτείας. Παράλληλα δρομολογείται η περεταίρω αξιοποίησή του, όπως αναφέρεται αναλυτικά κατωτέρω.

-Αξιοποίηση διαμερισμάτων επί της Παπαστράτου (ήδη στεγάζονται εκεί τα εργαστήρια της Νοσηλευτικής Σχολής και διατίθενται ορισμένα για προσέλκυση επικουρικών γιατρών, ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν προς ενοικίαση).

-Αξιοποίηση κληροδοτήματος επί της οδού Βότση για στέγαση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας.

-Προγραμματισμός αξιοποίησης –ενοικίασης χώρων (σημερινές αποθήκες) παραπλεύρως του νέου Νοσοκομείου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

-Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου: Βρίσκεται στη φάση εκπόνησης μελέτης.

-Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής Οξυγόνου: Βρίσκεται στη φάση μελέτης σκοπιμότητας.

 

ΣΤΟΧΟΙ

-Οργάνωση συγχρόνου ΤΕΠ. Έχει ήδη δρομολογηθεί η αναδιοργάνωση των χώρων και θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Παράλληλα έχει ήδη εκπαιδευτεί νοσηλευτικό προσωπικό στη διαλογή σε έμπειρα Κέντρα, όπως το Νοσ. Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης και το Πανεπ. Νοσ. του Ρίου.

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση θα συνεχιστεί και για άλλους υγειονομικούς και νοσηλευτές. Παράλληλα προγραμματίζεται ειδική εκπαίδευση όσων υγειονομικών θα απασχολούνται στα ΤΕΠ.

Συγχρόνως, σύντομα θα προστεθεί στον οργανισμό του νοσοκομείου το ΤΕΠ ως αυτόνομο Τμήμα με παράλληλη δική του ιατρική στελέχωση. Οι θέσεις των γιατρών που θα προβλέπονται για το ΤΕΠ θα προκηρυχθούν άμεσα, μαζί με την σύσταση του εν λόγω Τμήματος.

-Βελτίωση χρόνων αναμονής Τακτικών Ιατρείων με αύξηση του αριθμού ραντεβού και των ημερών λειτουργίας τους.

-Εκπαίδευση προσωπικού (συνέχιση εκπαίδευσης στην Διαλογή, ενώ προγραμματίζονται και συστηματικά προγράμματα εκπαίδευσης σε: –ATLS ALS –Προγραμματισμός για Αξονικό –Μαγνήτη -Εκπαίδευση προσωπικού προμηθειών κ.λπ. διοικητικών υπηρεσιών, εφαρμογή πρωτοκόλλων κ.λπ.).

-Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για ανάπτυξη νέων Τμημάτων και δράσεων, όπως Αρθροσκοπήσεις, Γαστρεντρερολογικό, Ογκολογικό, Παιδοψυχιατρικό, ΜΑΦ και ΜΕΘ καρδιολογικού, Παρεμβατική Καρδιολογία,  εκσυγχρονισμό μηχανοργάνωσης και πληροφοριακού συστήματος, κ.λπ.

-Ανάπτυξη Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.)  για τις κλινικές.

-Ανάπτυξη Μ.Α.Φ. και Μ.Ε.Θ. για καρδιολογικούς ασθενείς. Σε δεύτερο χρόνο σχεδιάζεται δημιουργία Τμήματος παρεμβατικής καρδιολογίας.

-Λειτουργία Μονάδας Νεογνών

-Αύξηση Χειρουργικών Τραπεζιών και Κλινών ΜΕΘ.

-Τροποποίηση Οργανισμού για τη δημιουργία νέων Ιατρείων και Τμημάτων και δυνατότητα πρόσληψης νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Ειδικότερα:

-Ανάπτυξη ογκολογικού –συστηματοποίηση προγραμμάτων χημικοθεραπειών

-Ενίσχυση της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας και του Αιματολογικού Εργαστηρίου.

-Ανάπτυξη Ψυχιατρικής Κλινικής, Ψυχιατρικού Τμήματος ημερήσιας φροντίδας και παιδοψυχιατρικού ιατρείου.

-Δημιουργία Νεογνολογικού Τμήματος

-Δημιουργία Γαστρεντερολογικού Τμήματος

-Ενέργεια – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

-Εγκατάσταση Συστήματος Παραγωγής Οξυγόνου

-Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας (διαμερίσματα επί της οδού Παπαστράτου, Αποθήκες δίπλα στο νέο νοσοκομείο, Παλιό Νοσοκομείο)

-Παλιό Νοσοκομείο

-Επισκευές / εξοπλισμός για Αστικό Κέντρο Υγείας: Ήδη έχει εγκριθεί η σκοπιμότητα και εκκρεμεί η ένταξή του στο ΕΣΠΑ.

-Ολοκλήρωση βιντεο-εποπτείας

-Ανακαίνιση –επισκευές για στέγαση υπηρεσιών (ΕΟΠΥΥ –ΕΚΑΒ –Νοσηλευτική Σχολή –Ξενώνας του Ψυχαργώς, Τμήμα Ημερήσιας φροντίδας ψυχιατρικών ασθενών). Ήδη έχουν εκπονηθεί οι μελέτες και εκκρεμεί ένταξή του στο πρόγραμμα Δ.Ε. 2017.

 

Ο Διοικητής

Δ. Γ. Μιχάλης