Γ. Καραμητσόπουλος : Να αναπλαστεί ο περιβάλλων χώρος του παλαιού «Ηλεκτρικού Εργοστασίου Φωτισμού»

249
Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου
Κοιν.: Δήμαρχος Αγρινίου, Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου
ΠΡΟΤΑΣΗ
Ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του ιστορικού κτηρίου του παλαιού «Ηλεκτρικού Εργοστασίου Φωτισμού» στο Αγρίνιο
Ο χώρος που περιβάλλει το ανακαινισμένο και ιστορικής αξίας κτήριο του παλαιού «Ηλεκτρικού Εργοστασίου Φωτισμού» όπου σήμερα στεγάζονται το ΣΔΕ Αγρινίου και το ΙΕΚ Νοσηλευτικής είναι για πολλά χρόνια εγκαταλειμμένος κάτι που δεν ταιριάζει ούτε με την λιτή ομορφιά του κτηρίου ούτε αρμόζει στην ιστορία του που είναι άρρηκτα δεμένη με την ιστορία της πόλης μας.
Θεωρούμε απαραίτητο και προτείνουμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει ανάπλαση – εξωραϊσμός του χώρου με πλακόστρωση, δημιουργία χώρου πρασίνου, φωτισμό και ανάδειξη του τεράστιου παλιού πηγαδιού και του παλιού πολυβολείου που βρίσκονται εκεί.
Έτσι ο χώρος θα ενωθεί αρμονικά με τον πεζόδρομο «Ηλία Σαγιώργη» δημιουργώντας μια πολύ όμορφη γωνιά στη πόλη μας.
Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου μπορεί να αναλάβει τη μελέτη για τις παρεμβάσεις που χρειάζονται.
Θυμίζουμε πως και το κτήριο αυτό είναι έργο των Αδελφών Παπαστράτου που ίδρυσαν το πρώτο «Ηλεκτρικό Εργοστάσιο Φωτισμού» στο Αγρίνιο που λειτούργησε το 1928 και αργότερα το παραχώρησαν στον Δήμο Αγρινίου.
Σημ.: Στον συνημμένο φάκελο υπάρχουν φωτογραφίες του χώρου.
 
Για τη «Συμμαχία Πολιτών»
Γιώργος Δ. Καραμητσόπουλος