Ερώτημα για τη νομιμοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων που εποπτεύονται από τους Δήμους και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

658
Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ   2 0 1 9   –   2 0 2 2
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  1η
Προς τον Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου
κ. Γιάννη Φαρμάκη
Κοιν.: Δήμαρχο Αγρινίου κ. Γιώργο Παπαναστασίου
Αρμόδιο Αντιδήμαρχο
Επικεφαλής παρατάξεων Δημ. Συμβ. Αγρινίου
κ. Πρόεδρε
Όπως, ίσως, γνωρίζετε, έχει ήδη υπογραφεί Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη νομιμοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων που εποπτεύονται από Δήμους και τη ΓΓΑ μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργών (Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου, Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη και Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη).
Ειδικά για τους Δήμους το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εντάξει στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» έργα περίπου 100 εκατ. ευρώ, με σκοπό την ασφαλή λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Με την προαναφερόμενη ΚΥΑ δίνεται παράταση ενός έτους για τη νομιμοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων που εποπτεύονται από τους Δήμους και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Για τους λόγους αυτό ρωτάμε τη Δημοτική Αρχή:
  1. Έχει ο Δήμος ενημερωθεί για την ΚΥΑ και σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει για την εναρμόνιση των αθλητικών χώρων που έχει στην ιδιοκτησία του με το πλαίσιο λειτουργίας που αυτή διαθέτει;
  2. Έχει καταρτιστεί χρονοδιάγραμμα – μελέτη των απαραίτητων ενεργειών;
  3. Ποιες από αυτές έχουν υλοποιηθεί και ποιες απομένει να υλοποιηθούν στο διάστημα που απομένει;
  4. Το σύνολο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου μας διαθέτει τις απαραίτητες άδειες αλλά και τις προδιαγραφές που θέτει η ΚΥΑ για την ασφαλή και νόμιμη λειτουργία τους;
  5. Με δεδομένο το πρόβλημα της έλλειψης Αθλητικών Εγκαταστάσεων, δείγμα ελλιπούς, κακού και κατευθυνόμενου διαχρονικά σχεδιασμού, αλλά και με την ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας από τη δική σας παράταξη, ο οποίος δημιουργεί διακρίσεις μεταξύ φύλου (Ανδρών – Γυναικών) αλλά και Αθλημάτων, πιο είναι το καθεστώς λειτουργίας και παραχώρησης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων στους Δημότες και αντίστοιχα στα Σωματεία;
  6. Υπάρχει άτυπη παραχώρηση Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε συγκεκριμένα Σωματεία, πρακτική που δημιουργεί εξωθεσμικό καθεστώς παραχώρησης και λειτουργίας υπέρ συγκεκριμένων;
  7. Υπάρχει σκέψη για αλλαγή του Κανονισμού, πριν προκύψουν προβλήματα και γίνουν καταγγελίες – αναφορές από θιγόμενες Ομοσπονδίες και Σωματεία;
  8. Μετά την πρώτη σας θητεία, υπάρχει νέος σχεδιασμός του Δήμου για νέες Αθλητικές Εγκαταστάσεις;
Για το Ανυπότακτο Αγρίνιο
Στέλιος Μερμίγκης