ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Παραχωρηθείσα έκταση 178 στρεμμάτων για ανάπτυξη νέων υποδομών Πανεπιστημιούπολης στη θέση «Αη Βασιλιώτικα» του Δήμου Αγρινίου

618

Προς
Βουλευτές Νομού Αιτωλοακαρνανίας


Θέμα: Παραχωρηθείσα έκταση 178 στρεμμάτων για ανάπτυξη νέων υποδομών
Πανεπιστημιούπολης στη θέση «Αη Βασιλιώτικα» του Δήμου Αγρινίου
Όπως γνωρίζουμε στο πρώην Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας το οποίο ενσωματώθηκε
στο Πανεπιστήμιο Πατρών παραχωρήθηκε από την πολιτεία έκταση 178 στρεμμάτων στη
θέση «Αη Βασιλιώτικα» (πρώην πολιτικό αεροδρόμιο) του Δήμου Αγρινίου προκειμένου να αναπτυχθούν υποδομές Πανεπιστημιούπολης μέχρι τον Μάρτιο του 2017.
Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας από την πρώτη στιγμή συμμετείχε ενεργά, μέσω της
σύστασης σχετικής ομάδας εργασίας για την δημιουργία Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου στην συγκεκριμένη έκταση, στην προσπάθεια να καταστεί εφικτή η περαιτέρω ανάπτυξή της. Πράγματι, με ενέργειες του ΤΕΕ, του Δήμου Αγρινίου και της Τεχνικής Υπηρεσίας του τότε πανεπιστημίου συστάθηκε φάκελος, ο οποίος υποβλήθηκε στο Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο επέστρεψε τον σχετικό φάκελο το 2012, με κάποιες παρατηρήσεις , κυριότερη των οποίων, ήταν η ένταξη του χώρου στο ΓΠΣ Αγρινίου, η οποία
πραγματοποιήθηκε την 1/1/2013, οπότε και εγκρίθηκε το εν λόγω Γενικό Πολεοδομικό
Σχέδιο. Το 2013, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας καταργήθηκε και η περιουσία του μαζί με την έκταση των 178 στρεμμάτων πέρασαν στην κυριότητα του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο όμως δεν έκανε απολύτως καμία ενέργεια από την πλευρά του για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του Τοπικού Ρυμοτομικού.
Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σύστησε εκ νέου Ομάδα Εργασίας το 2015, καλώντας
μάλιστα και την Πρόεδρο του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών κα Θεοδώρα Μονιούδη, να συμμετάσχει σε αυτή, προκειμένου να ανακινήσει την υπόθεση.
Ταυτοχρόνως, το ΤΕΕ απέστειλε επιστολή στην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών
κα Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, με σκοπό αφενός μεν, να την ενημερώσει για την σύσταση
της Ομάδας Εργασίας, αφετέρου δε να της επισημάνει το γεγονός, ότι η παραχώρηση θα
έληγε τον Μάρτιο του 2017 με συνέπεια τον υπαρκτό κίνδυνο απώλειας της έκτασης και
τέλος, να της ζητήσει συνάντηση δια ζώσης, προκειμένου να την ενημερώσει περαιτέρω.
Στην προαναφερθείσα επιστολή δεν υπήρξε καμία απάντηση , ενώ οι οχλήσεις εκ
μέρους του ΤΕΕ συνεχίστηκαν σε όλα τα επίπεδα, με αποκορύφωμα τον Μάρτιο του 2017, όπου ο Δήμος Αγρινίου σε συνεργασία με το ΤΕΕ , αφού συγκέντρωσε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την συμπλήρωση του φακέλου του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου, ζήτησε με έγγραφό του την αποστολή του φακέλου, προκειμένου να ολοκληρώσει ο ίδιος την διαδικασία.
Στις 16/5/2017 απεστάλη από το ΤΕΕ νέα επιστολή στην κα Πρύτανη, με την οποία της
ζητήθηκε ενημέρωση πρώτον, σχετικά με το εάν το Πανεπιστήμιο έκανε τις απαραίτητες
ενέργειες για την παράταση της παραχώρησης της έκτασης των 178 στρεμμάτων, που
«κληρονόμησε», δεύτερον, για το εάν απάντησε στο έγγραφο του Δήμου Αγρινίου,
αναφορικά με την συμπλήρωση του φακέλου και την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του Τοπικού Ρυμοτομικού και τρίτον, ποιές είναι οι προθέσεις της σχετικώς με την υπόθεση. Εν κατακλείδι, δεδομένης της μακροχρόνιας ενασχόλησης του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με την προκείμενη υπόθεση, αναμένουμε με εύλογο ενδιαφέρον τις απαντήσεις του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας
Ο Πρόεδρος
Μπλέτσας Στυλιανός