Επιμελητήριο: Παράταση της υποβολής αιτήσεωνχρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων

611

Παράταση της υποβολής αιτήσεων

χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»

του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του  ότι ανακοινώθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση  «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 και ώρα 17.00.