Εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ έργα αγροτικής οδοποιϊας στο Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας

61
Ο δήμαρχος Ακτίου – Βόνιτας Γ. Αποστολάκης και η δημοτική του παράταξη, ανακοίνωσαν την επιτυχή αξιολόγηση και την ένταξή (νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ), μιας σειράς νέων έργων αγροτικής οδοποιίας:
•Εκσυγχρονισμός οδών πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Παλαίρου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας 1.000.000€.
•Αγροτική οδοποιία Μοναστηρακίου Δήμου Ακτίου Βόνιτσας 500.000€.
Επιπροσθέτως ,να αναφερθεί, ότι έγιναν οι ενέργειες, οι οποίες προβλέπονται για να επιτευχθούν τα παρακάτω:
✓Η έναρξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε στις 25/11/2022.
✓Η λήξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού θα διενεργηθεί στις 14/12/2022.
✓Η αποσφράγιση στις 19/12/2022.
Τονίζεται ακόμη, ότι η Πάλαιρος, το Μοναστηράκι, καθώς και η ευρύτερη περιοχή αποτελούν ένα μέρος στο οποίο οι κάτοικοι ασχολούνται με τους πρωτογενείς τομείς παραγωγής, όπως είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία, συνεπώς έργα σαν και αυτό διευκολύνουν τις καθημερινές ανάγκες τους, προσφέροντάς τους ευκολότερη πρόσβαση στα αγροτεμάχιά τους.
«Να επισημανθεί , ότι με την υλοποίηση των παραπάνω έργων και όχι μόνο θα είμαστε ο Δήμος με τους πιο πολλούς ασφαλτοστρωμένους αγροτικούς δρόμους», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του κ. Αποστολάκη.