Εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου

780
Η Διεύθυνση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου ανακοινώνει ότι συνεχίζονται οι εγγραφές για το νέο σχολικό έτος 2018-2019 των ενδιαφερομένων πολιτών που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν το απολυτήριο του Γυμνασίου.
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου είναι ένα Δημόσιο Γυμνάσιο Ενηλίκων που λειτουργεί στο Αγρίνιο από το έτος 2003. Δίνει μια Δεύτερη Ευκαιρία στη μόρφωση των ενηλίκων εκπαιδευόμενων, μέσα από το ευέλικτο και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών του που προσαρμόζεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους.
Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι 18 ετών και άνω.ü
Η φοίτηση διαρκεί δύο (2) χρόνια.ü
Χορηγείται απολυτήριο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.ü
Τα μαθήματα γίνονται το απόγευμα τις ώρες 4:30 μ.μ. έως 8:30 μ.μ.ü
Εκδίδεται Μαθητικό Δελτίο για τη δωρεάν μετακίνηση στο σχολείο με το Αστικό και Υπεραστικό ΚΤΕΛü
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για να εγγραφούν, συμπληρώνουν αίτηση φοίτησης στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου.
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό γέννησης.
Οι εγγραφές για το νέο σχολικό έτος 2018-2019 πραγματοποιούνται καθημερινά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου: 4:30 μ.μ. έως 8:30 μ.μ, στη Διεύθυνση: Δεληγιώργη 27 Αγρίνιο, Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641056100
Fax: 2641056801 E-mail: sdeagr@sch.gr Web: http://sde-agrin.ait.sch.gr
Ο Διευθυντής του ΣΔΕ Αγρινίου
Νάσιος Νικόλαος