Έναρξη εγγραφών στην παιδική κατασκήνωση Μπούκας

954

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στην παιδική κατασκήνωση Μπούκας μπορούν να προσέρχονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αμφιλοχίας για να υποβάλουν αίτηση.
Απαραίτητα δικαιολογητικά: Α)Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα Β)Υπεύθυνη Δήλωση γονέα ή κηδεμόνα Γ) Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται η κατάσταση υγείας του παιδιού.