Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου :Κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΕΦΚΑ

695

 

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου  ενημερώνει ότι για πρώτη φορά με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργείου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. εγκρίθηκε η φιλοξενία σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις για 3.000 παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων και συνταξιούχων του τ. Ο.Α.Ε.Ε. ηλικίας από 6 έως 16 ετών.

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονική κλήρωση λόγω του μεγάλου αριθμού των δικαιούχων και αφορά:

  1. Παιδιά συνταξιούχων (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) που έχουν γεννηθεί τα έτη 2002 έως 2012 και έχουν ασφαλιστική ικανότητα.

  2. Παιδιά των εν ενεργεία ασφαλισμένων που έχουν γεννηθεί τα έτη 2002 έως 2012 και έχουν ασφαλιστική ικανότητα από τις καταβολές εισφορών έτους 2017 οι οποίες θα έχουν εξοφληθεί έως και 31/5/2018.

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από 1/6/2018 15:00 μμ έως 6/6/2018 ώρα 15:00 μμ

Για on line συμπλήρωση της αίτησης ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο https://services.oaee.gr/kataskoinoseis/login.php

Σε περίπτωση που ασφαλισμένος έχει δικαίωμα ασφαλιστικής ικανότητας αλλά για κάποιο λόγο το μηχανογραφικό σύστημα δεν είναι ενημερωμένο ή τα στοιχεία του είναι ελλιπή και δεν του δίνεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, θα μπορεί να προσέλθει από 4/6/2018 έως και 6/6/2018 στο πλησιέστερο στην κατοικία του Περιφερειακό Τμήμα τ. Ο.Α.Ε.Ε. προκειμένου εξουσιοδοτημένος υπάλληλος να τον εντάξει στο ηλεκτρονικό σύστημα για να συμπεριληφθεί στη κλήρωση.

Λόγω της μη έγκαιρης ενημέρωσης που λάβαμε,  για το ανωτέρω πρόγραμμα σας παρακαλούμε όπως ενεργήσετε άμεσα  κάνοντας την αίτηση, κατοχυρώνοντας έτσι το δικαίωμά  σας στην κλήρωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2631025564 από 09:00 έως 14:30 .