ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΚΙΑ

596
Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό μας Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, όπως το πρώτο δεκαήμερο του προσεχούς Σεπτεμβρίου, διοργανώνει τιμητική εκδήλωση στα γραφεία του Συλλόγου μας , για τα παιδιά των μελών μας που θα εγγραφούν στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου τη σχολική χρονιά 2019-2020.
        Στην εκδήλωση αυτή θα δοθούν δωρεάν σχολικές τσάντες και διάφορα άλλα σχολικά είδη.
         Προς τούτο καλούμε τους γονείς των παιδιών αυτών να προσκομίσουν στα γραφεία μας βεβαίωση εγγραφής από το αρμόδιο Σχολείο.
         Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της εκδήλωσης , θα ανακοινωθεί εγκαίρως και θα ειδοποιηθούν όλοι όσοι προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση.