Δωρεάν σχολικά είδη στα πρωτάκια των Πολυτέκνων Αγρινίου

751

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
—————————-

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου μας των οποίων τα παιδιά θα εγγραφούν την προσεχή Σχολική χρονιά 2018-2019 στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου, να προσκομίσουν στα γραφεία του Συλλόγου μας, βεβαίωση εγγραφής, προκειμένου να τους χορηγηθούν δωρεάν Σχολικά είδη.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ