Δήμος Αγρινίου: Πρόγραμμα για δικτύο υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων

712

Τη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων» του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου.

Οι Δράσεις «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων» αφορούν τα Κέντρα Πρόληψης και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης ο Δήμος Αγρινίου προτίθεται να συμμετάσχει με το ακόλουθο εταιρικό σχήμα:
• ΟΚΑΝΑ (επικεφαλής εταίρος)
• Δήμος Αγρινίου
• Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νιας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

Η πρόταση περιλαμβάνει:
• τη δημιουργία Πολυδύναμου κέντρου δηλαδή κέντρου θεραπείας εξαρτήσεων πλην ηρωίνης
• τη δημιουργίας Κινητής Μονάδας για την αντιμετώπιση χρήσης και κατάχρησης οινοπνεύματος στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.
• Παρεμβάσεις δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας στο φοιτητικό πληθυσμό της Αιτωλοακαρνανίας.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία έτη και ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός 780.000€