Δημιουργήθηκε Επιτροπή καπνού στην ΔΡΩ

609
 Στην τελευταία συνάντηση των μελών της ΔΡΩ  δημιουργήθηκε η Επιτροπή, η οποία θα ασχοληθεί με την συλλογή και αξιολόγηση των ψηφιακών αρχείων, τα οποία θα συλλέγονται και θα καταχωρούνται στην ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής.
Η δημιουργία της Επιτροπής ήταν επιτακτική, καθ ότι ήταν μεγάλη η ανταπόκριση επωνύμων και ανωνύμων ανθρώπων της περιοχής μας, μετά το ανοιχτό κάλεσμα εκ μέρους της κίνησής μας προς οποιονδήποτε κατέχει υλικό  ψηφιακό, το οποίο να έχει σχέση με την καλλιέργεια, επεξεργασία και διακίνηση του καπνού στην περιοχή μας.
Στην συνάντηση παραβρέθηκαν νέα μέλη, τα οποία έχουν γνώσεις στο θέμα του καπνού και δήλωσαν την πρόθεσή τους να βοηθήσουν την όλη προσπάθεια της ΔΡΩ.
Να υπενθυμίσουμε ότι η ΔΡΩ στοχεύει με την συλλογή των ψηφιακών αρχείων να πιέσει τους αρμόδιους φορείς να ιδρύσουν στην πόλη μας Μουσείο καπνού ή Μουσείο πόλης, και να στηρίξει την ίδρυση του θέτοντας στην διάθεσή του αυτό το ψηφιακό αρχείο.
Η επιτροπή θα δέχεται το ψηφιακό υλικό προς το παρόν στο mail: mouseio@drw.gr μέχρις ότου ενεργοποιηθεί η ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οποιοσδήποτε θα μπορεί να στέλνει απ ευθείας τα αρχεία μέσω φόρμας που θα αναρτηθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία θα έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε διαθέτει σύνδεση στο internet.