Μέχρι 23/6 η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού & παραλίας από τους δήμους

770

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση

Την κινητοποίηση όλων των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών των δήμων, προκειμένου να υλοποιηθούν τάχιστα οι αναγκαίες διαδικασίες για την υλοποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) σχετικά με την «παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», ζητεί, με επιστολή του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης.

Επίσης, ζητεί από τους συναρμόδιους υπουργούς οι προθεσμίες για τη διαδικασία παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας να είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές.

Ανακοίνωση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, γι’ αυτό το θέμα «υπήρξε ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικών ότι θα υπάρξει τροποποίηση-διόρθωση του άρθρου 6 της ΚΥΑ με αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/Β/2017) για τους χρόνους ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από τους δήμους σε τρίτους.

Συγκεκριμένα, ως καταληκτική ημερομηνία προς του δήμους για τη σύναψη των συμβάσεων παραχώρησης για τις απευθείας παραχωρήσεις από τους δήμους και για την ανάρτηση των προκηρύξεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην παραχώρηση κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού, θα οριστεί η 23η Ιουνίου 2017, προκειμένου να αρθεί η αντίφαση μεταξύ των οριζόμενων στο άρθρο 6 ημερομηνιών (31.5 και 23.06).

Με τη σχετική εξέλιξη, η σύναψη των συμβάσεων της απευθείας παραχώρησης και η ανάρτηση των προκηρύξεων στη Διαύγεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τις υπηρεσίες των δήμων μέχρι την 23.06.2017, προκειμένου να παραχωρηθεί από τον Δήμο -και όχι από Περιφερειακές Υπηρεσίες του υπ. Οικονομικών- σε τρίτους το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας».