Απάντηση της ΔΕΥΑ Αγρινίου για τις καταγγελίες της παράταξης «Ανατροπή Τώρα»

996

ΔΕΥΑΑ

 Ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Αγρινίου σε απάντηση της παράταξης «Ανατροπή Τώρα».

Η ανακοίνωση αναφέρει:
«Η ΔΕΥΑΑ κατόπιν της χωρικής επέκτασης των αρμοδιοτήτων της σε όλο τον διευρυμένο Δήμο Αγρινίου, εκσυγχρονίζει και αξιοποιεί το σύνολο της υφιστάμενης Δημοτικής περιουσίας και των εγκαταστάσεων του πεδίου αρμοδιότητας της. Στο πλαίσιο αυτό για το συγκεκριμένο αντλιοστάσιο, πραγματοποίησε όλους τους ελέγχους, αναλύσεις και εργασίες – δοκιμές στο δίκτυο προκειμένου, όταν ολοκληρωθεί η απαιτούμενη διαδικασια, να μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Τo αντλιοστάσιο έπειτα από την ολοκλήρωση των δοκιμών δεν λειτουργεί. Επομένως, οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν στην λειτουργία του, είναι τουλάχιστον άστοχες. Μοναδικός μας στόχος είναι να παρέχουμε στους δημότες Αγρινίου ποιοτικό και σε επάρκεια νερό».
Θυμίζουμε πως η Δημοτική Παράταξη «Αγρίνιο Ανατροπή Τώρα-Πολίτες σε Δράση» επικαλέστηκε ανώνυμη καταγγελία, συνοδευόμενη από φωτογραφικό υλικό, σύμφωνα με την οποία στη μικρή λίμνη Στράτου δίπλα στη γέφυρα του Αχελώου- και συγκεκριμένα στη θέση απ’ όπου ξεκινάει η αρδευτική διώρυγα προς Δοκίμι- κατασκευάστηκε έργο άντλησης νερού με υποβρύχιο σύστημα και το νερό διοχετεύεται απ’ ευθείας και χωρίς καμιά επεξεργασία στον κεντρικό αγωγό του δημοτικού δικτύου ύδρευσης από το οποίο υδροδοτούνται οι Τοπικές Κοινότητες Στράτου, Οχθίων και η Δημοτική κοινότητα Λεπενούς.
Βασιζόμενη σε αυτή την καταγγελία η παράταξη Τραπεζιώτη έθεσε οκτώ ερωτήματα προς τον Δήμαρχο Αγρινίου και τον αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑ σχετικά με τη νομιμότητα του έργου και την ποιότητα του νερού για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας.