Απ. Κατσιφάρας: Πλήρης στόχευση σε πολιτικές και στρατηγικές κοινωνικής προστασίας των πολιτών – Πυλώνες δράσεις της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR

959

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει θέσει ως προτεραιότητα στη στρατηγική της, ένα ευρύ φάσμα κοινωνικής προστασίας, προώθησης της αλληλεγγύης, στήριξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, με στόχο να καταπολεμηθεί η φτώχεια, να αντιμετωπιστεί η κρίση και οι συνέπειές της και να συμβάλλει στην άρση των ανισοτήτων.

Η κοινωνική πολιτική που εφαρμόζει μέσω των στρατηγικών της η Περιφερειακή Αρχή, βρίσκεται στο επίκεντρο και της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR (Διάσκεψη Περιφερειακών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης), αφού ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας ως Πρόεδρος της Επιτροπής, (αλλά και τα προηγούμενα χρόνια καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατείχε τη θέση της αντιπροεδρίας) προωθεί την ενίσχυση των δράσεων για την στήριξη των πολιτών όλων των Περιφερειών και Πόλεων, σε όλα τα Όργανα της Ε.Ε., ώστε έτσι οι ανάγκες των κοινωνιών να φθάνουν στην ηγεσία και αυτές να φροντίζουν για την ικανοποίησή τους.

«Η Διαμεσογειακή Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο ενδιαφέρον των περιφερειών μελών της, αποφάσισε να ακολουθήσει μια εσωτερική διαδικασία μελέτης για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην περιοχή της Μεσογείου και να εξετάσει τις προοπτικές συνεργασίας στο πεδίο αυτό. Πρέπει να ωριμάσουμε έναν διαφορετικό τρόπο άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων που να θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την ικανοποίηση των κοινωνικο-οικονομικών αναγκών», επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

«Οι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές της Ευρώπης και της Μεσογείου έχουν ισχυρό ενδιαφέρον για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας – αφού αυτός ο νέος οικονομικός τομέας αντιπροσωπεύει ένα μερίδιο των κοινωνικών παροχών σε όρους απασχόλησης και υποστήριξη των αναγκών των πολιτών – και θεωρούν σημαντικό να ληφθεί δεόντως υπόψη από τις εθνικές οικονομίες» συμπλήρωσε ο κ. Κατσιφάρας και κατέληξε:

«Η Περιφέρειά μας δίνει σημαντικό μερίδιο της πολιτικής που ακολουθεί στην υποστήριξη και ικανοποίηση των αναγκών που έχουν οι κοινωνίες, οι πολίτες. Από το 2014, έχουμε συμπεριλάβει στο ΠΕΠ 2014-2020, συνολικά 39 νέες δομές συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 30,3 εκατ. ευρώ, που στηρίζουν την κοινωνία, την ενημερώνουν, της παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε ΑμεΑ και ηλικιωμένους και εξασφαλίζουν τη διαμονή και διατροφή σε αστέγους ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Επίσης, έχουμε ήδη εντάξει τη δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου».

Αυτή η προτεραιότητα διαφαίνεται και μέσα από την επιλογή του ίδιου του Περιφερειάρχη να ορίσει ως βοηθούς του και εντεταλμένους Περιφερειακούς Συμβούλους σε υφιστάμενες και νέες πολιτικές, τον Αντώνη Χαροκόπο σε θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Αναστασία Τογιοπούλου σε θέματα Άρσης Κοινωνικών Ανισοτήτων.

Παράλληλα, υπάρχει ήδη μία ομάδα που ασχολείται αποκλειστικά με ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και διερευνά τους τρόπους αλλά και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτής.

Ειδική αγορήτρια στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, είχε οριστεί από την Περιφερειακή Αρχή, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Αν. Τογιοπούλου, η οποία θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας «Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή» της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, που θα διεξαχθεί το Σεπτέμβριο στο Μονπελιέ της Γαλλίας.

Η κυρία Τογιοπούλου μίλησε αναλυτικά για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία,  σημειώνοντας πως πρόκειται για μία πολύ μεγάλη ευκαιρία που θα συμβάλλει στη στήριξη της κοινωνίας, αφού μέσα από αυτή θα αναπτυχθούν εργαλεία που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις πρωτοβουλίες για βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και έξυπνη οικονομική ανάπτυξη στη Μεσόγειο και όχι μόνο.

«Η ανάπτυξη συνεργασιών με τους κύριους φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην περιοχή της Μεσογείου, θα ενισχύσει τις ανταλλαγές και θα αποτελέσει πύλη για την ανάπτυξη ενός πραγματικού δομημένου δικτύου για την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» τόνισε η κ. Τογιοπούλου.

Τέσσερις πυλώνες δράσεων της CPMR – Τοτέμ Ειρήνης

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έγινε αναλυτική ενημέρωση για το σχέδιο δράσης της τρέχουσας διετίας 2017-2018 της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR (Διάσκεψη Περιφερειακών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης) και ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας παρουσίασε τους τέσσερις βασικούς πυλώνες δράσεων και στρατηγικών που περιλαμβάνει και συγκεκριμένα:

– Ενθάρρυνση νέων θαλάσσιων και μακροπεριφερειακών στρατηγικών στη Μεσόγειο, στην κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για όλη την περιοχή.

– Αύξηση της εμπλοκής των Περιφερειών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση της μεταναστευτικής και προσφυγική κρίσης και την υποστήριξη των δράσεών τους.

– Μια «θάλασσα έργων» στη Μεσόγειο.

– Ανάδυση της Μεσογειακή Υπηκοότητας.

Παράλληλα, κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής στη Νάπολη ο Απ. Κατσιφάρας ως Πρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής παρέλαβε το παγκόσμιας εμβέλειας βραβείο «Τοτέμ της Ειρήνης», με το οποίο το Μεσογειακό Ίδρυμα (Fondzione Mediterraneo) βράβευσε τη Διαμεσογειακή Επιτροπή για το συνολικό έργο και προσφορά της στην συνοχή και στην περιφερειακή ανάπτυξη της Μεσογείου.

Το «Τοτέμ της Ειρήνης» είναι ένα παγκόσμιας εμβέλειας βραβείο και απονέμεται από το Μεσογειακό Ίδρυμα (Fondazione Mediterraneo) μόνο σε μείζονος σημασίας προσωπικότητες και Οργανισμούς, που έχουν σημαντική προσφορά σε ζητήματα ειρήνης και κοινής ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων οργανισμών που έχουν τιμηθεί με το βραβείο αυτό είναι ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.