ΠΡΟΤΟΜΗ ΚΑΚΑΒΟΥΛΑ ΙΕΡΕΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 092