ΑΙΤΗΣΗ Ν. ΦΑΡΜΑΚΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

997

 Πρόσφατα, ως περιφερειακοί σύμβουλοι, γίναμε αποδέκτες υπομνημάτων εκ μέρους του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (ΣΥ.Π.Ε.Α).

Στα εν λόγω υπομνήματα, καταγγέλλονται συμπεριφορές εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας της Περιφέρειας που παρεκκλίνουν του σκοπού της και δημιουργούν σκιές ως προς τη στόχευσή τους.

 Ειδικότερα, γίνεται λόγος για :

Α.  Μετακινήσεις και τοποθετήσεις υπαλλήλων, με παράλληλα καθήκοντα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή τους και χωρίς φυσικά την σύμφωνη γνώμη τους. Μας κοινοποιήθηκε μάλιστα  και σχετική απόφαση ακύρωσης – ανάκλησης του συντονιστή της Αποκεντρωμένης διοίκησης  Πελοποννήσου και Ιόνιων Νήσων, οι οποίες χαρακτήρισαν ως παράνομες και ως εκ τούτου ακυρωτέες τις εν λόγω μετακινήσεις. Παρά τις εν λόγω αποφάσεις αλλά και το «θόρυβο» που δημιουργήθηκε στο υπαλληλικό προσωπικό της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, καταγγέλλεται ότι η Περιφερειακή Αρχή επανήλθε αμέσως με επίσης παράνομη απόφαση για μετακινήσεις προϊσταμένων  στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού. Οι εν λόγω ενέργειες, έλαβαν χώρα εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων τόσο του ΣΥ.Π.Ε.Α όσο και των θιγόμενων υπαλλήλων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα όσα καταμαρτυρούνται στις εν λόγω καταγγελίες σε σχέση με τις σκοπιμότητες των εν λόγω ενεργειών, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα αναφορικά με τη διοικητική λειτουργία της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, σε επίπεδο οργάνωσης των Υπηρεσιών της. Σε τούτο συνηγορεί και η πρόσφατη από 20-10-2017 επερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου της Π.Δ.Ε, Κώστα Κούστα (Αντίσταση Πολιτών) προς τον κ.Περιφερειάρχη, ο οποίος εγείρει εύλογα ερωτήματα.

Β. Κλείσιμο του Δημόσιου ΚΤΕΟ Μεσολογγίου εδώ και 4 μήνες και υπολειτουργία του Δημόσιου ΚΤΕΟ Αγρινίου, λόγω μετακίνησης υπαλλήλου, με αποτέλεσμα να στερείται η Περιφέρεια σημαντικών εσόδων.  

Επειδή όλα τα παραπάνω δημιουργούν σοβαρές σκιές για τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, με αποτέλεσμα την διατάραξη του εργασιακού κλίματος των εργαζομένων αλλά και της ποιότητας των προς τους πολίτες παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επειδή το εν λόγω ζήτημα άπτεται του γενικότερου θέματος του οργανογράμματος της Π.Δ.Ε και δεν δύναται να υπάρξει πλήρης ενημέρωση του Σώματος απλά και μόνο με τη διαδικασία της απάντησης στην ως άνω επερώτηση του κ.Κούστα, όπου δεν υπάρχει εκ του Κανονισμού δυνατότητα παρέμβασης από Περιφερειακούς Συμβούλους ή από τους εκπροσώπους των Εργαζομένων, το οποίο είναι αναγκαίο.

Επειδή, πλην άλλων, καταγγέλλονται παράνομες μετακινήσεις υπαλλήλων με πράξεις των αρμόδιων αντιπεριφερειαρχών ΠΑΡΑ την αντίθετη απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ζητάμε για όλους του παραπάνω λόγους, να συζητηθεί είτε ως θέμα εκτός ημερησίας διάταξης (λόγω της καταγγελλόμενης παράνομης μετακίνησης υπαλλήλων, εκ της οποίας συνάγεται το κατεπείγον) , είτε ως θέμα ημερήσιας διάταξης το ζήτημα των μετακινήσεων των υπαλλήλων της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, ούτως ώστε να πληροφορηθεί το σύνολο του Π.Σ τα εν λόγω θέματα και να τοποθετηθούν οι περιφερειακοί σύμβουλοι.

Είναι εξάλλου, πέρα και πάνω από όλα ζήτημα ηθικής τάξεως, να εξακριβώνεται από το ανώτατο πολιτικό όργανο της Π.Δ.Ε, το εάν στέκουν τέτοιες καταγγελίες που προέρχονται μάλιστα από τον Σύλλογο των Υπαλλήλων της.

Με εκτίμηση

Νεκτάριος Αθ.Φαρμάκης