ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ:ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

1147

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  M. M. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ

60.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

– ΠΡΟΣΒΟΛΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

            Παρά   την κριτική που ασκήθηκε από το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων και τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, την αντίθεση του συνόλου των φορέων της περιοχής μας και την ευθύνη του Δημάρχου διότι επέλεξε να αξιοποιήσει τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη αποκλείοντας  έτσι το σύνολο της ενδοχώρας, δηλαδή και τις 10 Δημοτικές  Ενότητες  (τους 10 πρώην Δήμους) στις οποίες κανένα έργο δεν προβλέπεται να γίνει από το πρόγραμμα ΒΑΑ., η σημερινή Δημοτική Αρχή επιμένει και μάλιστα κάνει βήματα εντός και επί τα αυτά περιορίζοντας  το ενδιαφέρον της στο κέντρο της πόλης, και προκρίνει δράσεις κυρίως πλακοστρώσεις – πεζοδρομήσεις σφραγίζοντας  έτσι για μια ακόμα φορά το ήδη σφραγισμένο έδαφος της πόλης του Αγρινίου που μετατρέπεται τους θερινούς μήνες, λόγω της πυκνής και άναρχης δόμησης και της έλλειψης πρασίνου, σε θερμοκήπιο από όπου οι κάτοικοί του κυριολεκτικά δραπετεύουν για να σωθούν από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται.

Συγκεκριμένα τα έργα που η σημερινή Δημοτική Αρχή προκρίνει από τη σχετική μελέτη ΒΑΑ και προτείνει αφορούν κυρίως πεζοδρομήσεις  των οδών περίξ της κεντρικής πλατείας καθώς και των οδών Αφών Παπαστράτου  (έως Δημοτσελίου), Αντωνοπούλου, Αναστασίου Παπαστράτου Παπαθανάση, Περάκη κ.α. Όπως τονίστηκε  από το σύνολο των φορέων του Δήμου μας και  κυρίως από τον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου οι πεζοδρομήσεις αυτές θα αποκλείουν τους πολίτες από το εμπορικό κέντρο του Αγρινίου, το οποίο θα ερημοποιηθεί, προκαλώντας όπως είναι φυσικό βλάβη στην τοπική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και στους επαγγελματίες του Δήμου μας, δεδομένου μάλιστα ότι δεν έχει μέχρι σήμερα οργανωθεί ένα βιώσιμο σύστημα  κινητικότητας με τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς ή άλλων τρόπων εναλλακτικής  μετακίνησης.

Υπενθυμίζουμε και ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου μας αυτό το οποίο επισημάναμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την σχετική συζήτηση της Μελέτης για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) ότι δηλαδή ο βασικός  στόχος της ΒΑΑ είναι η Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Για το λόγο αυτό η εφαρμογή της ΒΑΑ προϋποθέτει και απαιτεί την προώθηση σύνθετων δράσεων και παρεμβάσεων οι οποίες να κατευθύνονται στην επίλυση των σημερινών  προβλημάτων αναπτυξιακής υστέρησης, ανεργίας και κοινωνικών ανισοτήτων.

            Οι δράσεις αυτές, όπως προκύπτει τόσον από την μελέτη ΒΑΑ του Δήμου Αγρινίου όσον και από τους θεματικούς στόχους του ΕΣΠΑ, με τους οποίους θα πρέπει να συνάδει,  θα πρέπει να στοχεύουν κυρίως και πρωτίστως στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην προώθηση της απασχόλησης, στην προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, στην αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, στην καινοτομία και στην τοπική οικονομική ανάπτυξη.

            Όμως η σημερινή Δημοτική Αρχή αντί για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας, που είναι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα σήμερα, προτείνει πλακοστρώσεις, δηλαδή βιτρίνα.

            Μάλιστα δε για την ωρίμανση των προτεινόμενων δράσεων, δηλαδή τις πλακοστρώσεις,  ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο σε πρόσφατη συνεδρίαση (28/08/2017) την έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης, προκειμένου να δοθούν 60.000 ευρώ σε ιδιώτη  ως σύμβουλο τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση των προτεινόμενων έργων. Λες  και ο Δήμος Αγρινίου δεν έχει υπηρεσίες ικανές να ωριμάσουν ένα τέτοιο έργο. Όμως είναι γνωστό ο Δήμος Αγρινίου έχει άρτιες και οργανωμένες υπηρεσίες που έχουν ωριμάσει και υλοποιήσει πολύ πιο σοβαρά έργα από τις απλές πλακοστρώσεις και πεζοδρομήσεις.  Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της προϊσταμένης του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η τεχνική αυτή υποστήριξη θα αφορά μεταξύ άλλων στην διαδικασία έκδοσης των απαιτούμενων αδειών. Άκουσον, άκουσον θα δοθούν  60.000 ευρώ σε ιδιώτη σύμβουλο για να βοηθήσει την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου  (Πολεοδομία) να εκδώσει τις απαιτούμενες άδειες κλπ!!!. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι θα δοθούν 60.000 ευρώ για την τεχνική υποστήριξη  στον προγραμματισμό και στην ωρίμανση τόσο απλών έργων. Μια τέτοια χρηματοδότηση συνιστά  πρόκληση και προσβολή για το Δήμο Αγρινίου και της υπηρεσίες του, τις οποίες η σημερινή δημοτική αρχή παρακάμπτει και απαξιώνει.

Γραφείο Τύπου Δημοτικής Παράταξης

ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ